Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Pieniądze

Bank Millennium podsumowuje swoje działania w obszarze ESG

Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych elementów działalności Grupy Banku Millennium, a aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego od lat stanowią integralną część strategii biznesowej. W opublikowanym Raporcie ESG wśród ambitnych celów, które Bank zrealizował w 2023 roku jest redukcja własnych emisji gazów cieplarnianych o 70%.

Bank Millennium kontynuuje dotychczasową ścieżkę zaangażowania w projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to szeroko zakrojone działania, które w swojej konstrukcji uwzględniają wszystkie aspekty ESG (środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym).

– Konsekwentnie realizujemy nasze strategiczne cele w obszarze ESG, które razem z naszymi celami biznesowymi tworzą spójną całość. Wspierając zrównoważony rozwój jako organizacja zaczynamy od siebie. W ciągły sposób analizujemy i minimalizujemy negatywny wpływ naszej aktywności na otoczenie, w tym środowisko naturalne. Ograniczamy zużycie zasobów, edukujemy i dążymy do neutralności klimatycznej. W obszarze redukcji emisji po raz kolejny zrealizowaliśmy założone ambitne cele, a co więcej – przekroczyliśmy je. W 2023 roku emisje Grupy Kapitałowej Banku Millennium w zakresie 1 i 2 osiągnęły wartość o 70% niższą niż w 2020 roku, który przyjęliśmy za rok bazowy – powiedział Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium.

Podsumowanie aktywności związanych ze zrównoważonym rozwojem bank prezentuje w najnowszym Raporcie ESG Banku Millennium SA i Grupy Kapitałowej Banku Millennium. Przedstawione w nim działania związane są z realizacją Strategii ESG na lata 2022-2024, która jest integralną częścią strategii biznesowej banku „Inspirują nas ludzie”. Obejmują między innymi osiągnięcia Grupy w zakresie minimalizowania wpływu na środowisko, w tym znaczącą redukcję emisji własnych w zakresie 1 i 2, która w 2023 roku była niższa o 70% od emisji w bazowym 2020 roku.

– Wierzymy, że na banku, jako instytucji zaufania publicznego, spoczywa szczególny rodzaj odpowiedzialności za budowanie świadomości w wielu kwestiach – biznesowych, ekonomicznych i ekologicznych. Budujemy tę świadomość, dzieląc się wiedzą ekspercką z naszymi interesariuszami – przede wszystkim z klientami i pracownikami. Wśród wyjątkowych inicjatyw banku warto wskazać raport „Eko‑indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów”. Jesteśmy też szczególnie dumni z naszego unikatowego programu wolontariatu pracowniczego pod nazwą Our People’23: Save the Planet, a także działań związanych z edukacją finansową najmłodszych w ramach programu „Finansowy Elementarz” Fundacji Banku Millennium. Łącznie w 2023 roku pracownicy banku poświęcili ponad 12 tysięcy godzin na edukacyjne, sportowe i ekologiczne społeczne inicjatywy – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

Ważne miejsce w Raporcie ESG zajmują działania podejmowane w obszarze społecznym. Wśród nich autorski projekt wolontariatu pracowniczego pod nazwą Our People’23: Save the Planet. W ramach tej inicjatywy ponad 1,5 tysiąca pracowników wzięło udział w sportowych wyzwaniach, które przełożyły się na przekazanie przez Bank Millennium na rzecz Fundacji Banku Millennium kwoty 250 tysięcy złotych na realizowanie ekoinicjatyw. W kolejnym etapie, w ramach ekowolontariatu, pracownicy zrealizowali 26 projektów, zazieleniając przestrzeń, edukując i wspierając lokalne proekologiczne przedsięwzięcia.

Kolejnym ważnym autorskim projektem ukierunkowanym na edukację i dzielenie się wiedzą jest raport „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów”. Celem raportu jest pobudzenie publicznej debaty na temat kluczowego, z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki, rozwoju zielonych innowacji w Polsce. W 2023 roku „Eko-indeks Millennium” był prezentowany na ogólnopolskich konferencjach, a także szeroko komentowany przez przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i samorządów oraz naukowców.

Bank Millennium od lat w trosce o ziemię promuje ochronę środowiska i dba o poszerzanie świadomości ekologicznej. Od 18 lat jest partnerem Millennium Docs Against Gravity – największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce. Festiwal przybliża widzom szereg zjawisk zachodzących we współczesnym świecie – od ekologii, przez różnorodność, prawa człowieka, sztukę i popkulturę, po relacje rodzinne i psychologię. Bank – mecenas tytularny festiwalu – w 2023 roku przygotował wyjątkowy spot promocyjny, w którym mówi o wartościach, jakie przyświecają mu jako instytucji.

Raport ESG podsumowuje również działania ukierunkowane na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym zakresie jednym z istotnych działań jest przystąpienie przez Bank Millennium do United Nations Global Compact jako uczestnik bezpośredni. Akces do UNGC oznacza zobowiązanie do przestrzegania i realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact obejmujących cztery kluczowe obszary z zakresu: praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji.

Bank Millennium publikuje raporty ESG od 2006 roku, informując o przyjętych celach oraz podejmowanych działaniach obejmujących kwestie środowiskowe (redukcja emisji CO2 i wykorzystania zasobów, zrównoważone finansowanie, edukacja ekologiczna), społeczne (relacje z pracownikami, społecznościami lokalnymi, innowacyjne usługi, odpowiedzialna sprzedaż, bankowość bez barier, działania prospołeczne) oraz z zakresu ładu korporacyjnego (standardy etyczne, zarządzanie ryzykiem i system kontroli wewnętrznej).