Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Pieniądze

Banki obniżyły opłaty za zaświadczenia o spłacie kredytu hipotecznego

kredyt

W najbardziej skrajnym przypadku opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie 20 letniego kredytu hipotecznego została obniżona z 3 tysięcy do 50 zł.

Wysokie opłaty mogły zniechęcać kredytobiorców do wytoczenia powództwa i stały się dla nich poważną barierą finansową. Co więcej, bez takiego zaświadczenia konsument nie byłby w stanie określić żądanej od banku kwoty z tytułu spłaconego częściowo kredytu i odsetek. Po podjętej w interesie kredytobiorców interwencji opłaty zostały znacząco zmniejszone – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tomasz Chróstny – prezes UOKiK, wydał decyzję nakładającą karę 5 mln zł na Deutsche Bank, zakończył działania miękkie w sprawie mBanku, Getin Noble Banku oraz Banku Millenium. Następnie zakończył 4 postępowania wyjaśniające, dotyczące BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Raiffeisen Bank International AG, PKO BP.

Obecnie wysokość opłat za jeden egzemplarz zaświadczenia wynosi od 50 do 200 zł w zależności od banku (zaświadczenia są potrzebne osobom, które na drodze sądowej dochodzą do swoich spraw).

Prezes Urzędu skierował apel do siedmiu banków oraz Związku Banków Polskich, w którym zostało przedstawione jego stanowisko dotyczące opłat za wydawanie zaświadczeń. Dostarczył on informacji bankom o tym, że zasadnym działaniem z ich strony byłoby określenie limitu opłat, które mogą zostać pobrane od konsumenta w sytuacji, gdy składa on wniosek dotyczący jednej umowy, a informacje, o które się ubiega przedstawiane są w kilku różnych dokumentach, za które bank pobiera odrębnie opłaty.

W wyniku działań UOKiK większość banków obniżyła opłaty za zaświadczenia nie uzależniając ich wysokości od długości okresu zrealizowanej spłaty. Podkreślono, iż Prezes Urzędu już przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego podjął decyzję o rezygnacji z mechanizmu naliczania opłat, który uzależniał ich wysokości od długości wnioskowanego okresu. Nie kwestionował opłat pobieranych przez Bank bankiMillenium i mBank (BNP Paribas – już przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego).

Powiązane artykuły

mBank / Santander / PKO BP – Sesje przelewów wychodzących i przychodzących

teoriabiznesu.pl

Zmiana stóp procentowych, a oprocentowanie kredytów

teoriabiznesu.pl

Czym kierować się przy wyborze kredytu hipotecznego?

teoriabiznesu.pl