Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Pieniądze

Co brexit oznacza dla klientów banków?

co brexit oznacza dla klientów banków

Santander Bank opublikował komunikat dla Klientów związany z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal”. Znajdujemy w nim informacje na temat skutków dotyczących tej decyzji. Jak podkreśla Bank, może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych znajdujących się zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i państw Unii Europejskiej w tym Polski.

Porozumienie czy no deal/ hard brexit

Santander podkreśla, że obecnie nie jest do końca jasne w jakim trybie Wielka Brytania wystąpi z UE. Może się to odbyć na podstawie umowy o wystąpieniu i negocjacji porozumienia handlowego ( Wielka Brytania nie będzie mogła uczestniczyć w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej ale będzie miała nadal dostęp do rynku wewnętrznego UE ),
lub wystąpi tak zwany no deal/ hard brexit – dosłownie twardy bezumowny brexit ( oznacza wystąpienie z Unii bez określenia żadnych szczególnych zasad, stając się przez to „państwem trzecim” ).

Zmiany gospodarcze

Santander Bank podkreśla, że w tej chwili trudno jest zakładać jakie zmiany gospodarcze pociągnie za sobą brexit. Może się z tym wiązać zmiana cen instrumentów finansowych, kursów walut oraz zobowiązań wynikających ze stosunków umownych.
Drugi scenariusz ( hard brexit ) oznaczać będzie utratę możliwości świadczenia usług wszystkich podmiotów mających siedzibę w Wielkie Brytanii, a co za tym idzie usług finansowych i płatniczych.

SEPA

W wyniku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE i nie podpisaniu żadnych stosownych umów wygaśnie także możliwość korzystania z polecenia przelewu SEPA i przelewy TARGET. Jednolitym Obszarze Płatności w Euro nie będzie obsługiwany na terenie Wielkiej Brytanii, co utrudni wykonywanie tej formy przelewów na konto.

Prawa Klienta

Niezależnie od scenariusza jaki będzie miał miejsce w związku z wystąpieniem Wielkie Brytanii z UE, prawa klienta pozostaną bez zmian. Nie zmieni się prawo do odstąpienia od umowy lub jej zmiany na zasadach ogólnych, lub tych określonych w prawie. Santander przypomina, że zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki obywateli Wielkiej Brytanii które znajdą się w naszych bankach objęte są gwarancją depozytów do 100 000 Euro.

Więcej informacji na ten temat oraz aktualności związane z brexitem i jego wpływem na działanie banków znajduje się na stronach poszczególnych instytucji bankowych.

Powiązane artykuły

Wygodny kredyt bez wychodzenia z domu. Co musisz wiedzieć?

teoriabiznesu.pl

Fundacja Santander przeznaczy 300 tysięcy złotych na ekologiczne inicjatywy

teoriabiznesu.pl

Santander Bank i ING – co nie zadziała w weekend

teoriabiznesu.pl