Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Reklama Technologie

Cyrkularna strategia dla elektroniki użytkowej.

cyrkularna strategia

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i ekonomii cyrkularnej opiera się na minimalizacji ilości odpadów i maksymalizacji efektywności wykorzystania zasobów. Celem jest osiąganie profitów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. W jaki sposób buduje się cyrkularne strategie? Odpowiedzi na to pytanie udziela Mariusz Ryło, CEO Fixit.

 Cyrkularność w branży elektroniki użytkowej

 Przejście z modelu gospodarki linearnej do obiegu zamkniętego ma szczególnie duże znaczenie dla rozwoju branży elektronicznej. Cyrkularność gwarantuje m.in. większą oszczędność zasobów i pozwala zadbać o środowisko naturalne, ale jej zalety stają się najbardziej widoczne w procesie serwisowania sprzętu.

Firmy świadczące usługi serwisowe dla producentów smartfonów, laptopów, telewizorów czy małego AGD już od wielu lat wdrażają w praktykę model gospodarki cyrkularnej poprzez m.in. obsługę zwrotów, rekonfiguracje, odnawianie czy akcje serwisowe. Wszystkie te działania służą przywracaniu sprawności oraz wysokiej funkcjonalności urządzeniom kwalifikującym się do ponownego użytku. W przypadku negatywnej diagnozy produktów, następuje demontaż oraz odzyskiwanie wartościowych części i modułów. Jest to kluczowe w procesach naprawy oraz refurbishingu tzw. sprzętu rokującego – mówi Mariusz Ryło, CEO Fixit.

Aby skutecznie zarządzać procesami cyrkularnymi, potrzebne są jednak strategia oraz plan działania, które wyznaczą kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Ta pierwsza oznacza pewien koncept, mający realizować określone priorytety, plan odnosi się z kolei do rodzaju podjętych działań.

Strategie w gospodarce o obiegu zamkniętym

 Istnieje wiele koncepcji, które mogą być podstawą stworzenia strategii gospodarki odpadami w modelu cyrkularnym. Jedną z nich jest strategia oparta na:

  • inteligentniejszym wytwarzaniu produktów i ich użytkowaniu;
  • przedłużaniu żywotności produktów (ponownym użyciu, naprawie, odnowieniu, regeneracji lub ponownym przeznaczeniu);
  • powtórnym zastosowaniu materiałów (recykling lub odzysk)

Co to oznacza dla branży elektroniki użytkowej?

  • Że producenci urządzeń elektronicznych już teraz wyraźnie zmierzają w stronę cyrkularności. Jest to widoczne w nowych modelach wytwarzania i własności produktów (np. subskrypcji czy współdzieleniu), a także w cyklicznych przeglądach, naprawach, przedłużaniu żywotności i refurbishingu.
    To bardzo ważne z punktu widzenia transformacji biznesowej, społecznej i ekologicznej. Dzięki przemianom, które już się dzieją, branża staje się coraz bardziej zrównoważona. Naszym celem jest niedopuszczenie do powstawania e-odpadów oraz ograniczenie negatywnego wpływu producentów elektroniki na środowisko –
    mówi Mariusz Ryło z Fixit.

Rynek elektroniki użytkowej podąży jeszcze bardziej w kierunku cyrkularności, gdy w życie wejdą przepisy rozszerzonej unijnej dyrektywy “prawo do naprawy”, gwarantującej m.in. producencki obowiązek naprawy towaru za rozsądną cenę w relatywnie krótkim czasie.

 Przyszłość rozwoju cyrkularnych usług dla branży elektronicznej

 Przewiduje się, że w roku 2024 globalne przychody branży  elektroniki użytkowej wyniosą 1 046,0 mld USD. Do roku 2028 rynek ten ma urosnąć o kolejne 3%. Wysoka sprzedaż urządzeń elektronicznych idzie wciąż w parze z szybko rosnącym strumieniem e-odpadów, które w większości są składowane lub trafiają na wysypiska śmieci. Jak wynika z danych ONZ, w ubiegłym roku ludzkość wytworzyła ok. 62 mln ton e-odpadów. To masa ok. dziesięciu piramid Cheopsa i większa niż całkowity ciężar Wielkiego Muru Chińskiego.

Czy nowe prawodawstwo i strategie cyrkularne wpłyną skutecznie na promocję odpowiedzialnej konsumpcji wśród większości użytkowników elektroniki? Jest ku temu duża szansa. Trwająca transformacja zmienia nie tylko otoczenie w którym żyjemy – ekonomię, społeczeństwo, środowisko, ale i samych konsumentów. To dobra informacja dla wszystkich interesariuszy procesów cyrkularnych i zrównoważonego rozwoju.

Źródła:

Statista.com: https://tiny.pl/dtrg1

Parlament Europejski: https://tiny.pl/dtrg4
ONZ: https://unitar.org/about/news-stories/press/global-e-waste-monitor-2024-electronic-waste-rising-five-times-faster-documented-e-waste-recycling