Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

Czym będziemy ogrzewać swoje domy? UE liczy na potężną redukcję CO2

Euros Energy

Nowy cel UE redukcji emisji CO2 to prawdziwe wyzwanie. Otwierają się jednak przed polskimi firmami nowe możliwości.

Nowy cel Komisji Europejskiej mówiący o redukcji o 90% emisji gazów cieplarnianych do 2040 r. może być trudny do osiągnięcia przez wiele krajów. Jednak tak wysoko postawiona poprzeczka jest idealną okazją, aby szeroko i strategicznie pomyśleć o transformacji energetycznej. Jest to również szansa, aby porozmawiać o potrzebie stworzenia długoterminowej strategii wsparcia, która m.in. umożliwi rozwój polskich firm i ich udział w dostarczaniu technologii i innowacji dla transformacji energetycznej. Czy skorzystamy z tej szansy? Na to i inne pytania odpowiada dr Kamil Kwiatkowski, Dyrektor ds. Projektów Badawczych, Euros Energy

Potrzebujemy zmian

W ciągu ostatnich pięciu lat zmiany klimatyczne spowodowały szkody gospodarcze o wartości około 170 miliardów euro – wynika z informacji podanych przez Unię Europejską. Koszty i wpływ zmian na człowieka są coraz większe i bardziej odczuwalne. Z przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków wynika, że nawet przy ostrożnych szacunkach wyższe globalne ocieplenie wynikające z bezczynności mogłoby obniżyć PKB UE o około 7% do końca stulecia. W związku z ociepleniem przewiduje się, że wzrosną pożary, powodzie, susze i fale upałów – musimy więc działać.

Nowy cel klimatyczny Komisji – jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r. – ma również pomóc europejskiemu przemysłowi, inwestorom, obywatelom i rządom w podjęciu jeszcze w tej dekadzie decyzji, które pozwolą na osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Założony cel może być jednak ciężki do osiągnięcia dla wielu krajów, w tym również dla Polski. Nie oznacza to jednak przegranej. Otworzy to na nowo dyskusję o transformacji energetycznej, jednak tym razem musimy o niej pomyśleć jeszcze szerzej. To jest ogromny potencjał do wykorzystania m.in. dla przedsiębiorców, którzy nie tylko w znaczący sposób mogą przyłożyć się do realizacji zakładanych poziomów redukcji CO2, ale z powodzeniem mogą wziąć udział w wyścigu na innowacje technologiczne, produkcję technologii OZE czy realizację ambitnych przedsięwzięć zeroemisyjnych. Jednak do tego potrzebujemy przemyślaną i długoterminową strategię stabilnego wsparcia – mówi dr Kamil Kwiatkowski, Dyrektor ds. Projektów Badawczych, Euros Energy. Wiele inwestycji w dziedzinie transformacji jest wymagających, ale jednocześnie stanowią ogromną szansę dla naszego kraju. Działania te nie odbędą się więc bez wsparcia polskiego przemysłu przez rząd – dodaje.

Czy mamy na co liczyć?

W Polsce dostępne są liczne programy dla przedsiębiorców i podmiotów biznesowych, którzy planują zrealizować inwestycje w OZE, na potrzeby prowadzonej działalności. Należą do nich m.in. Energia Plus, Kredyt Ekologiczny BGK, czy Premia termomodernizacyjna.

Takie wsparcie, jeżeli jest stabilne i długoterminowe, nie tylko przyczynia się do ochrony naszej planety poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów, ale również stymuluje innowacje technologiczne, tworzy nowe miejsca pracy, wspiera gospodarkę, a także może poprawić konkurencyjność polskich firm na arenie międzynarodowej.

Obecnie wiele jednostek naukowych oraz firm poszukuje nowych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie celów związanych z redukcją emisji. Takie działania również są wspierane dofinansowaniami. Jednym z nich jest Ciepłownia Przyszłości, która w pełni oparta jest na odnawialnych źródłach energii (OZE) i ma zerową emisję gazów cieplarnianych – mówi dr Kamil Kwiatkowski, Dyrektor ds. Projektów Badawczych, Euros Energy. W kontekście walki ze zmianami klimatycznymi, a także z dążeniem do realizacji unijnych celów takie rozwiązania są niezwykle ważne i ich wsparcie powinno być zintensyfikowane – dodaje.

Założony cel Komisji zostanie teraz omówiony z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi. Na tej podstawie następna Komisja przedstawi wnioski legislacyjne. Wyznaczenie celu klimatycznego na 2040 r. przyniesie nie tylko wyraźne korzyści gospodarcze wynikające z niższego ryzyka ekstremalnych zdarzeń pogodowych i związanych z nimi strat, ale również szereg dodatkowych korzyści, w tym poprawę jakości powietrza i związane z tym korzyści dla zdrowia.

Euros Energy to polska firma inżynieryjna propagująca nowoczesną energetykę opartą na zasobach odnawialnych. Jest producentem ekologicznych urządzeń m.in. pomp ciepła. Produkty marki są skierowane do klientów indywidualnych oraz odbiorców przemysłowych. Dzięki zespołowi ekspertów, 12 latom doświadczenia dla budownictwa wielorodzinnego, czterem specjalistycznym laboratoriom z sukcesem realizuje swoje projekty, które stanowią element transformacji energetycznej Polski. Euros Energy produkuje nie tylko urządzenia, lecz całe ekologiczne systemy.