Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Pieniądze Reklama

Jak rolnicy mogą zabezpieczyć się przed skutkami złych warunków atmosferycznych?

ubezpieczenie - wybór

Dwa najpoważniejsze zagrożenia dla upraw rolniczych ubezpieczane w sezonie jesiennym to ujemne skutki przezimowania oraz wiosenne przymrozki. Ryzyka te występują na dużych terenach w całym kraju wyrządzają rolnikom największe szkody, dlatego lepiej pomyśleć o ochronie ubezpieczeniowej zanim pogoda da się we znaki. Trzecim największym ryzykiem jest natomiast grad. Zwykle występuje lokalnie, ale też potrafi poważnie zaszkodzić uprawom. Ze względu na zmiany klimatyczne, z roku na rok możliwe jest jego częstsze występowanie. Ochrona przez złym skutkami pogody staje się więc dla rolników coraz istotniejsza.

Polisy chroniące przed skutkami przezimowania

Około 90% rolników jesienią wybiera polisy obejmujące ochronę na wypadek ujemnych skutków przezimowania, przymrozków i gradu. Najpoważniejsze zagrożenie polega na tym, że na skutek warunków pogodowych w okresie zimowym uprawa nie przezimuje i w następnym roku nie da zadowalającego plonu. Nawet jeśli roślina przezimuje, to wiosną wciąż może dotknąć ją przymrozek wiosenny, który może uszkodzić uprawy.

Korzystając z dotowanego ubezpieczenia upraw, rolnik zapłaci tylko część składki – a resztę – nawet do 65% – dopłaca budżet państwa.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące uprawy należące do producenta rolnego:

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • warzywa gruntowe,
 • owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
 • nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
 • rośliny strączkowe.

W sezonie jesiennym możliwe jest ubezpieczenie zbóż ozimych i rzepaku ozimego, a umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny. Aby skorzystać z ubezpieczenia i wypełnić tym samym obowiązek ustawowy, należy ubezpieczyć posiadane uprawy od przynajmniej jednego z następujących ryzyk:

 • gradu,
 • ujemnych skutków przezimowania
 • przymrozków wiosennych
 • powodzi,

Istnieje także możliwość rozszerzenia ochrony upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • deszcz nawalny,
 • huragan,
 • lawinę,
 • obsunięcie się ziemi,
 • piorun.

W opcji dodatkowej ochronę można rozszerzyć też o ryzyko ognia. Klauzula ta nie jest jednak dotowana z budżetu państwa.

Zwierzęta gospodarskie również z dopłatą z budżetu państwa

W ramach ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa, producent rolny może skorzystać z opcji ubezpieczenia bydła, koni, owiec, kóz, drobiu czy świń.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko padnięcia i uboju z konieczności w następstwie następujących zdarzeń losowych:

 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi i lawiny.

Tutaj również ochronę można rozszerzyć o ryzyko ognia, jednak podobnie jak w przypadku upraw, klauzula nie jest dotowana z budżetu państwa.

Co jeszcze może ubezpieczyć rolnik?

Rolnik może skorzystać także z ubezpieczenia maszyn rolniczych Agrocasco. Produkt dedykowany jest także dla właścicieli takich maszyn, w tym np. firm komunalnych, firm z branży leśnej, ogrodniczej czy dealerów.

W niektórych wariantach oferowane jest:

 • zapewnienie maszyny zastępczej w przypadku szkody,
 • zwrot kosztów parkowania, holowania, transportu do serwisu,
 • zniesienie udziałów własnych,
 • ochrona w przypadku usługowego wykorzystania maszyn,
 • opcja gwarantowanej sumy ubezpieczenia,
 • pokrycie szkód związanych z wystąpieniem awarii – tak z przyczyn zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Autorem artykułu jest Konstanty Potocki, Koordynator ds. Ubezpieczeń Rolnych w TUZ Ubezpieczenia

***

TUZ Ubezpieczenia to nazwa marki należącej do polskiego TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, które powstało w 2003 roku. Przez 19 lat działalności na rynku finansowym TUZ TUW stało się zakładem ubezpieczeń cieszącym się uznaniem i zaufaniem klientów. Towarzystwo działa w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych i corocznie uzyskuje jedną z najwyższych dynamik wzrostu wśród wszystkich zakładów ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku. TUZ Ubezpieczenia w 2022 roku został wyróżniony Godłem „TERAZ POLSKA”. Bezpieczny Dom to jedyne ubezpieczenie nagrodzone w XXXII Edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.

Powiązane artykuły

Ile zapłacimy za ubezpieczenie samochodu?

teoriabiznesu.pl

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne dla dziecka i dla nas

teoriabiznesu.pl

Aviva z nową kampanią. Główne przesłanie – „Poczucie bezpieczeństwa”

teoriabiznesu.pl