Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Technologie

Międzynarodowa współpraca 2loop Tech S.A.

2loop Tech S.A., spółka technologiczno-badawcza, zajmująca się opracowaniem, rozwojem i wdrożeniem innowacyjnych systemów recyklingu urządzeń wykorzystywanych w sektorze odnawialnych źródeł energii, podpisała memorandum o współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geologii Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology).

Marcin Karbowniczek

Uniwersytet Techniczny w Ostrawie to uczelnia powstała w Czechach w 1849 roku. Kształci studentów na wielu kierunkach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Prowadząc szeroko zakrojone badania, ma bogate doświadczanie we współpracy z przemysłem oraz firmami komercyjnymi. Podpisane memorandum obejmuje współpracę kadry naukowej 2loopTech S.A. z naukowcami z Wydziału Górnictwa i Geologii Uniwersytetu Technicznego i dotyczy poszukiwania możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych, popularyzacji zainteresowania działalnością dydaktyczno – badawczą oraz promowania wymiany instytucjonalnej poprzez mobilność kadry naukowej oraz administratorów instytucji partnerskich w celu uczestnictwa w działaniach dydaktycznych badawczych oraz w celu rozwoju zawodowego. Porozumienie z czeską VSB jest dla nas ważne, gdyż otwiera nam szerszy dostęp do zagranicznej kadry naukowej – mówi Marcin Karbowniczek, prezes 2loop Tech S.A. Technologie jakie rozwijamy są jednymi z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie i współpraca z  Wydziałem Górnictwa i Geologii VSB oraz kontakty międzynarodowe tej uczelni pozwolą nam przyspieszyć międzynarodową ekspansję i ułatwią dostęp do środków publicznych przeznaczonych na badania i rozwój w UE – dodaje Marcin Karbowniczek.

Porozumienie zakłada również możliwość uczestnictwa studentów VSB-TUO, FMG w projektach prowadzonych przez 2loop Tech S.A. Zależy nam, aby jak najwięcej zdolnych młodych naukowców, zarówno z Polski, jak i z uczelni zagranicznych, mogło brać udział w naszych badaniach – mówi Marcin Karbowniczek. Współpraca międzynarodowa pozwala na szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń, dzięki czemu nasze technologie będą uwzględniać nie tylko najnowsze rozwiązania, ale również np. specyfikę czy uwarunkowania lokalne  – dodaje Karbowniczek.

Porozumienie zostało podpisane na okres 5 lat i obejmuje również organizowanie sympozjów, konferencji, warsztatów oraz spotkań o tematyce badawczej.

Powiązane artykuły

Akcja charytatywna Recykl

teoriabiznesu.pl