Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

Ogólnopolskie badanie „Impulsy i bariery finansowe w rozwoju MŚP”

Impulsy rozwojowe firm

„Umiesz liczyć, licz na siebie” – w biznesie tylko 4 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP zgadza się z tą tezą. Co drugi właściciel firmy jest raczej zdania, że do rozwoju przedsiębiorstwa potrzeba czegoś więcej niż własne środki pieniężne. Tym impulsem są przede wszystkim zewnętrze źródła finansowania. Oto wnioski, jakie płyną z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i firmy faktoringowej NFG „Impulsy i bariery finansowe w rozwoju MŚP”.

  • Co drugi przedsiębiorca zapytany przez Krajowy Rejestr Długów i firmę NFG (52,7 proc.) uważa, że możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak leasing, faktoring, kredyt – stanowi najważniejszy bodziec rozwojowy dla firm. To wsparcie najbardziej cenią sobie firmy działające w sektorze budowlanym i handlowym (po 61 proc. wskazań).
  • Co trzeci (34,3 proc.) sądzi, że największym impulsem są dostępne rozwiązania wspierające płynność finansową (monitoring płatności, weryfikacja kontrahentów, windykacja). Niemal tyle samo przedsiębiorców (33,2 proc.) twierdzi, że największym impulsem do rozwoju jest pomoc ze strony państwa (np. dotacje). Przy czym właściciele mikrofirm stawiają dotacje państwowe wyżej (34,1 proc.) niż dostępne rozwiązania wspierające płynność finansową (31,3 proc.), a w firmach średnich jest na odwrót: wyższy odsetek wskazań mają: monitoring płatności, weryfikacja kontrahentów i windykacja (40,7 proc.) aniżeli pomoc rządowa (37,1 proc.). Pod względem branż firmy usługowe i przemysłowe wyżej stawiają pomoc ze strony państwa niż dostępne rozwiązania wspierające płynność.

Zdaniem ekspertów KRD i NFG: „Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy najmocniej wzbraniają się przed sprawdzaniem swoich klientów i kontrahentów, podczas gdy firmy średnie weryfikują ich coraz częściej, a firmy duże pobierają takie raporty na masową skalę” – komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

„Żeby firmy mogły się rozwijać i zwiększać swą konkurencyjność na rynku, potrzebują łatwych i szybkich rozwiązań finansowych. Takich, które pozwalają uzyskać pieniądze przez Internet sprawnie i bez zbędnych formalności. Stąd, jak pokazuje nasze badanie, tak duża przewaga leasingu, faktoringu czy kredytu nad innymi formami pomocy finansowej w ocenie samych przedsiębiorców” – komentuje Dariusz Szkaradek, prezes Zarządu firmy faktoringowej NFG.

  • Na kolejnych miejscach wśród czynników wspierających rozwój firm uplasowały się: pomoc ze strony rodziny, przyjaciół i znajomych blisko 20 proc.) oraz ze strony innych przedsiębiorców (13,3 proc.). Jedynie 3,9 proc. ankietowanych jest zdania, że do rozwoju firmy nie potrzeba nic więcej jak tylko własne środki finansowe. Co ciekawe im mniejsza firma, tym mniejsza wiara we własne siły.

Informacja o badaniu:

Ogólnopolskie badanie „Impulsy i bariery finansowe w rozwoju MŚP”, na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i firmy faktoringowej NFG, przeprowadzone przez IMAS International w grudniu 2021 r. na grupie 512 firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.