Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

Pierwszy w historii Polski Europejski Szczyt e-Commerce

Pierwszy w historii Polski Europejski Szczyt e-Commerce odbędzie się w Warszawie już 23 maja 2024 r.! To przełomowe wydarzenie zgromadzi najważniejszych europejskich liderów z branży e-handlu oraz najważniejszych polskich decydentów związanych z gospodarką cyfrową. Na Szczyt zaproszenie otrzymał premier Donald Tusk. Udział w warszawskim wydarzeniu potwierdziło już kilkanaście największych organizacji e-commerce z całej Europy, które będą reprezentowane przez ich liderów. Są to m.in. reprezentacje z  Niemiec, Francji, Szwecji, Finlandii, Danii oraz Hiszpanii. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarki Elektronicznej. Oto jakie tematy zostaną poruszone w tym gronie.

 Europejski Szczyt e-Commerce, preludium.

Podkreślając ogromną rangę pierwszego w Polsce Szczytu e-commerce, Prezes e-Izby Patrycja Sass-Staniszewska zaprosiła do jego oficjalnego otwarcia Premiera Donalda Tuska oraz Radosława Sikorskiego – Ministra Spraw Zagranicznych. Partnerem wydarzenia jest Ecommerce Europe – organizacja działająca przy KE, którą reprezentować będzie między innymi sekretarz generalny Luca Cassetti.

Europejski format i zasięg

W ramach najważniejszego dnia dla europejskiego e-commerce w tym roku odbędzie się dyskusja “Taki Sam Start” dotycząca równych ram prawnych i konkurencyjnych dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców. W agendzie zaplanowano również  Brunch “Cross-border e-Commerce” – eksport online jako siła wsparcia gospodarki europejskiej, w trakcie którego odbędą się dwa panele dyskusyjne. W ich trakcie rozmawiać będziemy na temat eksportu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w tym zakresie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zebrani goście z zagranicy podzielą się swoimi doświadczeniami, prezentując rodzime rynki oraz wskazując wyzwania, z którymi muszą się mierzyć.

Eksport online podbija wyniki

Cross-border e-commerce stanowi największą szansę dla rozwoju e-przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości oraz branży, w jakiej działają. Potencjał ten dostrzega coraz więcej polskich sprzedawców, którzy rozważają wyjście ze sprzedażą poza granice kraju,  albo już to zrobili. Z tematycznego raportu e-Izby “Cross-border e-commerce. Marka bez granic”  wynika, że w 2023 roku 60% sklepów prowadziło sprzedaż transgraniczną , a kolejne 20% zamierza to zrobić w ciągu najbliższych 3 lat. 57%. przedsiębiorców zadeklarowało, że sprzedaje na 2-5 rynkach, natomiast 37% respondentów badania potwierdziło, że w chwili obecnej dystrybuuje swoje towary na 10 i więcej rynkach.[1]

  • Europejski Szczyt e-Commerce w Warszawie to wydarzenie bez precedensu. W jednym miejscu spotkają się zarządy najbardziej wpływowych organizacji handlu elektronicznego w Europie. W ten sposób Polska znajdzie się w centrum zainteresowania całego unijnego e-commerce – podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby. – Prowadzone w czasie Szczytu dyskusje dotyczyć będą najważniejszych dla rozwoju handlu online zagadnień , a także korzyści z rozwoju e-commerce oraz bezpieczeństwa zakupów dla polskich i europejskich konsumentów.

Napęd dla MŚP

Podczas planowanego brunchu „Cross-border e-commerce: eksport online – jako wzmocnienie europejskiej gospodarki cyfrowej” odbędą się dwa panele dyskusyjne. W ich trakcie swoimi doświadczeniami podzielą się obecni w Warszawie goście z zagranicy, którzy zaprezentują także ich rodzime rynki. Wskażą ponadto wyzwania w rozwoju eksportu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia gospodarczego dla małych i średnich przedsiębiorców. Międzynarodowy charakter brunchu zagwarantuje różnorodne i wielokulturowe podejście do tematu skalowania biznesu w sektorze MŚP. Jest to niezmiernie istotne, gdyż, według szacunków, w 2024 roku wartość handlu online w UE w stosunku do 2023 roku wzrośnie  z 476 mld USD aż do 530 mld USD[2].

Pełnoskalowe oddziaływanie

Europejski Szczyt  e-Commerce w Warszawie zapowiada się jako przełomowe wydarzenie w kalendarzu handlu elektronicznego w 2024 roku również z tego powodu, że nastąpi przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Z pewnością przygotuje więc grunt pod przyszłą polityczną współpracę w ekosystemie e-commerce.

Nie można zapominać, że wydarzenie tego formatu jest także networkingiem wizjonerów, innowatorów i liderów, którzy napędzają handel elektroniczny w skali krajowej, europejskiej i globalnej. Bez wątpienia wszelkie rozmowy, jakie odbędą się na Szczycie, będą miały wpływ na przyszłość e-commerce w UE i poza jej granicami. Organizacja tak znaczącego wydarzenia w Warszawie, to ogromny wkład Izby Gospodarki Elektronicznej w rozwój europejskiej gospodarki cyfrowej.

[1] https://eizba.pl/wp-content/uploads/2024/02/Raport-e-Izby-Cross-border_e-Commerce_Marka_bez_granic_2024_skrot.pdf

[2] https://www.statista.com/forecasts/715663/e-commerce-revenue-forecast-in-europe

O Izbie Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie. Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Więcej na www.eizba.pl