Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Technologie

Sztuczna inteligencja pomoże w recyklingu PV

Spółka technologiczno – badawcza 2loopTech S.A. pracuje nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AIoT – Artificial Intelligence of Things) w instalacji do recyklingu paneli fotowoltaicznych. Rozwiązanie pozwoli przerabiać 8000 ton paneli rocznie i oparte będzie o innowacyjną technologię opracowaną przez Spółkę wraz z Akademią Górniczo – Hutniczą z Krakowa. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w recyklingu OZE w Polsce.

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli integracja świata rzeczywistego, maszyn produkcyjnych, ze światem wirtualnym, reprezentowanym przez Internet i technologie informacyjne, stała się faktem. Komunikację między maszynami bez udziału człowieka gwarantuje Internet Rzeczy czyli AIoT (Artificial Intelligence of Things). Autonomiczne, inteligentne maszyny, wyposażone w indywidualne systemy przetwarzania danych i oprogramowanie, nie zapewniłyby ciągłości procesu produkcyjnego. Rzeczywistą gwarancję takiej ciągłości stanowi możliwość wzajemnej komunikacji między nimi. To właśnie poprzez współdzielenie informacji, odczyt danych, monitorowanie wartości dostarczanych przez różnorodne czujniki oraz śledzenie wyników, pozwala efektywnie funkcjonować bez konieczności ingerencji ludzkiej.

Pracujemy nad wykorzystaniem całkowicie zautomatyzowanych systemów (połączenie AIoT), gdzie dane są przesyłane do Web3 bezpośrednio z maszyny bez interwencji człowieka – mówi dr Maciej Tora, prezes zarządu 2loopTech S.A. Pozwala to na szybką identyfikację panelu i odpowiedni dobór sekwencyjnego oddzielenia poszczególnych elementów. Przy takim rozwiązaniu możemy osiągnąć do 8000 ton przerobu rocznie z jednej instalacji do recyklingu PV – dodaje.

Instalacja ma kompaktowe rozmiary, niskie zużycie energii oraz w pełni zautomatyzowany proces oparty na inteligentnych rozwiązaniach. Wykorzysta innowacyjną technologię opracowaną przez 2loopTech S.A. we współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą. Nasze rozwiązania pozwalają na nieomal 100% przetworzenie materiałów z których wykonany jest panel PV – wyjaśnia prof. Barbara Tora, przewodnicząca Rady Naukowej 2loopTech S.A. Przede wszystkim odzyskuje z paneli cenne surowce, m.in. krzem, miedź i srebro. Wdrożenie w ciąg technologiczny AIoT pozwoli na znaczne zoptymalizowanie tego procesu pod względem czasowym i kosztowym – dodaje prof. Barbara Tora.

Obecnie spółka posiada decyzję środowiskową na przetwarzanie paneli PV do 2 tysięcy ton rocznie, co przyniesie przychód na poziomie około 7 milionów PLN. W ciągu pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia instalacji wykorzystującej AIoT, 2loopTech S.A. planuje wystąpić o zgodę na przetwarzanie do 8 tysięcy ton PV rocznie, co pozwoli czterokrotnie zwiększyć wydajność zakładu oraz osiągnąć przychody w wysokości około 28 milionów PLN rocznie.

2loop Tech S.A.

2loop Tech S.A. to spółka technologiczno-badawcza, zajmująca się opracowaniem, rozwojem i wdrożeniem innowacyjnych systemów recyklingu urządzeń wykorzystywanych w sektorze odnawialnych źródeł energii. Dzięki prowadzonym badaniom spółka wprowadza na globalny rynek innowacyjne, ekologiczne i efektywne kosztowo rozwiązania w obszarze recyklingu instalacji energetycznych wykorzystywanych w energetyce odnawialnej. 2loop Tech S.A. to międzynarodowy zespół renomowanych naukowców, dzięki którym opracowana technologia stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych i wydajnych sposobów odzyskiwania surowców oraz redukcji odpadów z urządzeń wykorzystywanych w energetyce.