Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Blisko ludzi

Co zrobić, jeżeli lokator nie chce się wyprowadzić?

Co zrobić, jeżeli lokator nie chce się wyprowadzić

Wynajmowanie nieruchomości to dochodowy biznes, na który decyduje się coraz więcej inwestorów. Oczywiście jak w każdej branży, tu także występuje określone ryzyko, z którym należy się liczyć. Jednym z zagrożeń jest wynajęcie lokalu problematycznemu najemcy, który nie będzie chciał opuścić lokalu, przez co administracja nieruchomości jest utrudniona. Do takich sytuacji może dochodzić po zakończeniu umowy najmu lub w przypadku niepłacącego najemcy. Co należy wtedy zrobić?

Krok pierwszy: wypowiedzenie umowy

Jeżeli próba polubownego rozwiązania zaistniałego konfliktu nie przynosi rezultatów, to niezbędne jest wkroczenie na drogę administracyjną i prawną. Pierwszym krokiem powinno być wypowiedzenie umowy najmu. Możliwe jest to tylko w określonych przypadkach, które definiuje Ustawa o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z jej zapisami wypowiedzenie umowy najmu możliwe jest m.in. w takich sytuacjach jak:

  • sprzeczny z umową sposób użytkowania lokalu, który prowadzi do powstania szkód lub wykracza poza porządek domowy;
  • brak płatności czynszu przez 3 pełne okresy rozliczeniowe;
  • podnajmowanie lub wynajmowanie lokalu osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela.

W ustawie znajdują się inne uzasadnione prawnie przypadki, w których możliwe jest wypowiedzenie umowy. Większe zabezpieczenie wynajmującego możliwe jest poprzez zawieranie umów na czas oznaczony, umów instytucjonalnych oraz okazjonalnych. Ułatwiają one ewentualną procedurę rozwiązania umowy oraz pozbycia się z lokalu niechcianego lokatora. Zarządzanie nieruchomościami jest wówczas korzystniejsze. Wynajmujący ma prawo do ubiegania się o spłatę przeterminowanych zaległości wraz z odsetkami, a także odszkodowania za czas, w którym najemca bezumownie wykorzystuje lokal. Następuje to na drodze sądowej.

Skierowanie sprawy do sądu w celu rozpoczęcia procedury związanej z eksmisją

Kolejnym krokiem powinno być skierowanie sprawy do sądu i wszczęcie postępowania w celu przeprowadzenia eksmisji problematycznego najemcy. Właściciele powinni wystrzegać się wymiany zamków, a także pozbycia się najemcy siłą, ponieważ może to nieść za sobą poważne konsekwencje. Formularz wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej sądu lub uzyskać w administracji sądowej. Następnie wniosek składa się do właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości sądu rejonowego. Po spełnieniu wszystkich wymagań prawnych oraz wniesieniu opłaty sądowej możliwe jest złożenie pozwu. Jego odpis oraz odpisy wszystkich załączników należy dostarczyć do najemcy lub najemców (jeżeli jest ich kilkoro).

Procedura eksmisji

Korzystny dla wynajmującego wyrok sądu może oznaczać eksmisję problematycznego najemcy oraz zarządzenie na rzecz wynajmującego odszkodowania. Sama egzekucja wyroku przez komornika może jednak trochę potrwać. Wszystko zależy od rodzaju umowy zawartej między stronami oraz statusu najemcy. Jeżeli posiada on tytuł prawny do innego lokalu, to eksmisja może nastąpić natychmiastowo, a najemca będzie musiał przenieść się do tego lokalu. W przypadku umowy na czas nieokreślony i braku takiego tytułu gmina musi zapewnić problematycznemu najemcy lokal socjalny. Póki to nie nastąpi, eksmisja będzie się przedłużać. W sytuacjach, gdy najemcy nie przysługuje lokal socjalny, niezbędne jest wskazanie tymczasowego pomieszczenia do zamieszkania. Czynność ta może zostać wykonana przez gminę, właściciela lub inną osobę. To także wpływa na wydłużenie procesu, który ma doprowadzić do pozbycia się niechcianego lokatora z nieruchomości.

Postaw na współpracę z renomowanym partnerem od nieruchomości

Aby uniknąć takich sytuacji, warto postawić na współpracę z uznanym partnerem w zakresie administrowania i obsługi nieruchomości. Firmą godną polecenia jest Zarządzanie Nieruchomości Andrzej Borowicz. Zarówno właściciel oraz jego współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze nieruchomości na rynku polskim, oraz są w stanie wesprzeć klientów w najtrudniejszych sytuacjach. Przygotowanie prawne i merytoryczne pozwala na zminimalizowanie ryzyka występowania problematycznych najemców, co wpływa na spokój i bezpieczeństwo każdego właściciela nieruchomości.