Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Blisko ludzi

Jak być dobrym lektorem języka angielskiego?

język angielski nauka

Z pozoru mogłoby się wydawać, że o Twoich umiejętnościach jako lektora języka angielskiego decyduje przede wszystkim znajomość tegoż języka. To ważne, ale to tak naprawdę początek drogi. O czym pamiętać, aby rozwijać się w pracy lektora języka angielskiego?

Rozwijaj kompetencje miękkie

Przede wszystkim warto zacząć od tego, że dobry lektor angielskiego to taki, który dostrzega swoich uczniów, akceptuje ich różnorodność i stara się na nią odpowiadać. Nie tworzy więc jednego komunikatu do wszystkich, ale różnicuje go, stara się umiejętnie opowiadać o tym samym na kilka sposobów. Empatyzuje bowiem ze swoimi uczniami, rozumie, że każdy z nich ma inne potrzeby, ograniczenia, zdolności, możliwości. Kompetencje miękkie to coś, co niektórzy z nas dostają w pakiecie osobowości. Nie oznacza to jednak, że nad wykorzystaniem tych kompetencji i ich rozwojem nie można pracować. Nie tylko można, ale wręcz trzeba.

Dydaktyka na medal

Dobry lektor, szczególnie właśnie lektor języka obcego, powinien sobie zdawać sprawę, że metoda bazująca na tym, że nauczyciel tłumaczy, a uczniowie powtarzają, w wielu przypadkach się nie sprawdza. Nowoczesna dydaktyka bardzo mocno stawia na metody angażujące, budujące chęć uczestnictwa w zajęciach, umożliwiające wejście w nie przez ucznia na 100%.

Coraz więcej mówi się o efektywności nauczania przez gry i zabawy dostosowane do wieku uczniów. Coraz więcej lektorów zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie daje włączenie do nauczania elementów muzycznych, plastycznych oraz elementów aktywności ruchowej. Pojawia się jednak pytanie o praktyczny wymiar wprowadzania takich rozwiązań do nauczania. Tutaj z pomocą przyjdą oczywiście szkolenia i platformy z wiedzą: sprawdź Early Stage Universe, na której znajdziesz dużo pomocnych materiałów. Podczas wyboru miejsca pracy warto także zwrócić uwagę na te szkoły językowe, które oferują wsparcie metodyka oraz rozwój kompetencji dydaktycznych.

Otwartość

Bez względu na to, czy jesteś dopiero na początku swojej ścieżki zawodowej czy jesteś już w branży od lat – miejsce, w którym pracujesz ma znaczenie. Otoczenie, w którym przebywasz i ludzie, od których możesz się uczyć to ogromna wartość dla Twojego rozwoju. Dlatego to ważne, aby przyjrzeć się szkole, w której pracujesz lub do której chcesz aplikować – czy kultura danej organizacji zakłada wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń? Czy jest przestrzeń na dzielenie się inspiracjami? Jeśli szukasz takiego miejsca, warto rozważyć pracę w Early Stage: https://universe.earlystage.pl/praca/praca-u-nas/.

Z pewnością warto otworzyć się także na perspektywę neurodydaktyczną. W XXI wieku wreszcie pozyskujemy coraz więcej bardzo przydatnych z punktu widzenia nauczania informacji o tym, jak pracuje, uczy się, zapamiętuje ludzki mózg.

Ta otwartość w myśleniu lektora powinna się także objawiać w stałej chęci do samodoskonalenia. Praca nauczyciela polega na nieustannej weryfikacji, modyfikacji metod nauczania, podejścia, stosowanych tricków i rozwiązań. To nie działa tak, że jedno rozwiązanie będzie efektywne zawsze, niezmiennie i możesz się z nim oswoić na cały czas trwania swojej lektorskiej kariery. Zmieniają się uczniowie, świat wokół ciebie, a także Ty – stosowane przez Ciebie metody muszą za tym nadążać.