Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Blisko ludzi Firma

Chcesz się przebranżowić? Ten pomysł może ci się spodobać

mediacje

Pandemia koronawirusa spowodowała wzrost bezrobocia. Wiele firm ogłosiło bankructwo, a ci, którzy pozostali na rynku, w większości walczą o przetrwanie. Czasy są niepewne i trudno przewidzieć, co nas czeka, ale jedno jest pewne – ludzie nigdy nie przestaną się… kłócić. Dlatego myśląc o zmianie branży, warto rozważyć zawód mediatora. Umiejętność rozwiązywania sporów jest i będzie na wagę złota.

Gdy strony zaangażowane w poważny konflikt chcą uniknąć np. sporu sądowego, dobrą alternatywą jest skorzystanie z mediacji. Przeszkolony mediator stara się pomóc stronom w znalezieniu wspólnego porozumienia, stosując zasady współpracy w zakresie negocjacji wzajemnych korzyści. Mediacje najczęściej kojarzą nam się ze sprawami rozwodowymi – faktycznie, są to spory, w których emocje nierzadko biorą górę, dlatego osoba trzecia potrafi zdziałać cuda. Jednak mediacje przydają się także w wielu innych sytuacjach konfliktowych.

Pomoc mediatora – w jakich sytuacjach się przydaje?

Mediator może znaleźć zatrudnienie w instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji oraz sztuki rozwiązywania konfliktów m.in. w ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych, firmach windykacyjnych, bankach, ośrodkach pomocy społecznej, a także w organizacjach pozarządowych, zajmujących się rozwiązywaniem sporów i pomocą konkretnym grupom osób.

Tak naprawdę trudno wskazać miejsce lub sytuację, w której mediator nie miałby pola do działania. Umiejętne prowadzenie sporów i rozwiązywanie konfliktów są prawdziwą sztuką. Problem wypracowania wspólnego stanowiska pojawia się w wielu sytuacjach: od podziału spadku i majątku wspólnego, przez spory sąsiedzkie i kwestie odszkodowań, po wykonywanie umów, ochronę dóbr osobistych oraz prawa autorskie.

Większość spraw cywilnych, które trafiają do sądów, można byłoby rozstrzygnąć dzięki mediacjom. Prowadzenie takich działań przed wniesieniem sprawy pozwala na szybsze i bardziej zadowalające zakończenie złożonych postępowań, generujących wysokie koszty. To też istotne korzyści finansowe w postaci zwrotu części opłaty oraz braku dalszych kosztów postępowania związanych z jego spornym charakterem.

Niestety, sprawy cywilne mogą dotyczyć każdego z nas, a najtrudniejsze bywają dla osób, których spory sądowe wiążą się z dużym obciążeniem finansowym i emocjonalnym.

Specyfika pracy mediatora – o tym mogłeś nie wiedzieć!

Mediacja nie gwarantuje rozwiązania problemu – w jej trakcie nie podejmuje się wiążących decyzji. Zamiast tego mediator współpracuje z uczestnikami sporu, próbuje znaleźć rozwiązanie optymalne dla obu stron, w związku z czym osoby biorące udział w rozmowach mają większą kontrolę nad rozwiązaniem i nie są zmuszane do zaakceptowania wyniku, z którego nie są zadowolone. Strony konfliktu na ogół są bardziej usatysfakcjonowani rozwiązaniami uzgodnionymi wspólnie, w porozumieniu, niż tymi narzuconymi przez decydenta, będącego osobą trzecią.

Mediacja obejmuje korzystanie z wyszkolonego, neutralnego mediatora, który angażuje się w konflikt pomiędzy uczestnikami sporu i pomaga w znalezieniu rozwiązania akceptowalnego dla obu stron. Mediator wysłuchuje wszystkich opinii, w zależności od sytuacji rozmawia ze stronami osobno lub wspólnie i prowadzi każdą ze stron przez cały proces.

Jak zostać mediatorem?

Jeśli czujesz, że rozwiązywanie cudzych konfliktów jest czymś, w czym mógłbyś się odnaleźć, warto rozważyć przebranżowienie. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji, finansowanemu ze środków unijnych, możesz uzyskać kwalifikację „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. Kto w szczególności powinien zawalczyć o jej zdobycie w drodze walidacji? Oto rekomendacje ZSK:

  • praktykujący mediatorzy;
  • adwokaci, radcowie prawni, komornicy i notariusze;
  • psychologowie i psychoterapeuci, którzy chcą poszerzyć swój warsztat zawodowy;
  • kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, w tym asystenci rodziny;
  • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnych porad prawnych i świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich;
  • drobni usługodawcy, chcący usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych;
  • studenci różnych kierunków studiów (m.in. prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii);
  • nauczyciele i pedagodzy szkolni.

Jak widać, kwalifikacja „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” może zainteresować szerokie grono osób, dając możliwość nie tylko poszerzenia swoich kwalifikacji, lecz także zmiany branży, co w trudnych czasach pandemii może być dla niektórych nieuniknione.