Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Blisko ludzi Pieniądze

Ubezpieczenie szkolne – jak działa?

ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie szkolne odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia i bezpieczeństwa dla najmłodszych. Ochrona tego typu pozwala nie tylko na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypadkami czy chorobami, ale także gwarantuje większy spokój rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Powrót do szkoły nie zwiększa ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Może się on przydarzyć niezależnie od miejsca i czasu, zarówno w domu, na podwórku, jak i podczas szkolnych wycieczek. Według informacji podawanych przez resort edukacji, na terenie placówek oświatowych dochodzi jednak nawet do 60 tysięcy wypadków każdego roku.

Czemu warto wybrać ubezpieczenie szkolne?

Rodzice mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia grupowego oferowanego praktycznie w każdej placówce oświatowej. Warto jednak podkreślić, że nie jest to obowiązkowe, a opiekunowie mają możliwość wyboru innego ubezpieczyciela i oferty, której warunki najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Jako zabezpieczenie przed ewentualnymi niespodziewanymi sytuacjami, wielu rodziców decyduje się na zakup ubezpieczenia NNW (ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Rodzice zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z ubezpieczenia szkolnego i jego znaczenia dla dobrostanu ich dzieci. To doprowadziło do zwiększenia popytu na polisy, które pozwalają rodzicom na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb i budżetu. Zwykle ochrona trwa 12 miesięcy, dzięki czemu dziecko zyskuje zabezpieczenie na czas roku szkolnego i wakacji – mówi Ewelina Kołodziejek Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Osobowych w Colonnade.

Czym jest ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne daje uczniom i przedszkolakom ochronę, która pozwala na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypadkami czy chorobami w czasie pobytu w szkole lub przedszkolu. Może obejmować różne rodzaje ochrony, w tym:

  1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): pokrywa koszty leczenia, rehabilitacji lub świadczenia finansowe w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ucznia w wyniku wypadku szkolnego.
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: chroni dziecko przed roszczeniami osób trzecich w przypadku, gdy spowoduje szkodę ciała lub materialną w trakcie pobytu w szkole.

Kiedy potrzebne jest ubezpieczenie szkolne?

Przykładem sytuacji, w której ubezpieczenie szkolne okazuje się nieocenione, są zajęcia wychowania fizycznego. Uprawianie sportów kontaktowych niesie ze sobą ryzyko kontuzji, a najczęstsze wypadki podczas aktywności sportowych to złamania lub skręcenia kończyn.

W razie nieszczęśliwego wypadku bardzo ważne jest szybkie udzielenie specjalistycznej pomocy, która często wiąże się z kosztami. Postawienie prawidłowej diagnozy ma kluczowe znaczenie dla dalszego leczenia, jednak wielokrotnie następstwa nieszczęśliwych wypadków pozostają odczuwalne przez długi czas. Zwłaszcza w przypadku złamań rehabilitacja może być długotrwała, mając na celu przywrócenie pełnej sprawności ruchowej. Dodatkowo, wypadek może mocno wpłynąć na psychikę osoby ubezpieczonej, dlatego w niektórych przypadkach również wsparcie psychologa staje się nieocenione.

Dla przykładu polisa SCHOOL PROTECT chroni przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków osobę ubezpieczoną oraz jej bliskich. Rodzice i opiekunowie w razie potrzeby będą mogli zapewnić swoim dzieciom odpowiednią opiekę medyczną i rehabilitację, a także wsparcie psychologiczne. Ubezpieczenie szkolne staje się nie tylko formą ochrony finansowej, ale również zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa dla najmłodszych uczestników życia szkolnego. To  produkt chroniący dzieci, młodzież szkolną i studentów. Ochroną mogą zostać objęci także nauczyciele i pracownicy placówki oświatowej – dodaje Ewelina Kołodziejek Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Osobowych w Colonnade.

Ubezpieczenie szkolne może obejmować również ochronę w sieci, w tym blokadę rodzicielską, ID monitoring, wsparcie w ochronie reputacji internetowej i pomoc psychologa.

Jak wybrać odpowiednią ofertę?

Zanim podejmiemy decyzję w sprawie ubezpieczenia szkolnego, warto dokładnie przeczytać warunki oferty i sprawdzić, czy dostarcza oczekiwanej ochrony. Dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że zapewnią swoim dzieciom odpowiednie wsparcie i uzyskają pomoc w trudnych sytuacjach.

Ochrona i wsparcie w postaci ubezpieczenia szkolnego pozwalają na szybką reakcję w sytuacjach nieprzewidzianych oraz zminimalizowanie potencjalnych konsekwencji związanych z wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku. Wdrażanie odpowiednich działań profilaktycznych oraz inwestowanie w środki zapewniające bezpieczeństwo uczniom staje się priorytetem dla placówek edukacyjnych i rodziców. Świadomość korzyści wynikających z ubezpieczenia szkolnego stale wzrasta.