Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Eventy

Wieczór Rekrutera powraca! To będzie największe wydarzenie branży rekrutacyjnej w 2023 roku!

Magazyn Rekruter, Portal Branży HR i Biznesu w Polsce, z radością ogłasza XIII. edycję wydarzenia Wieczór Rekrutera.

Od pierwszego wydarzenia, które odbyło się w 2010 roku, Wieczór Rekrutera znacznie zyskał na popularności. Frekwencja ostatnich edycji utrzymywała się na poziomie 500 uczestników.

Kategorie konkursu Perły HR!

Z uwagi na duże problemy kompetencyjne na rynku pracy i rosnące trudności w pozyskaniu odpowiednich kandydatów do pracy rośnie rola Rekruterów. Ich praca staje się coraz bardziej wymagająca, wymaga ciągłego dostosowywania się do zachodzących zmian i podnoszenia swoich umiejętności. Tylko najlepsi są w stanie budować długotrwałe relacjei z klientami czy kandydatami i to właśnie oni powinni ubiegać się o takie tytuły jak: Rekruter Agencyjny Roku, In-house Rekruter Roku, czy Freelance Rekruter Roku. Oprócz wspomnianych kategorii wyróżniony zostanie także Najlepszy Zespół Rekrutacji In-House w Polsce. Nominacje zostaną otwarte z początkiem lipca 2023 roku, a zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje kandydatury do końca września.

Ambicja

Rozpatrując indywidualne nominacje, nasze Jury będzie szczególnie zainteresowane zrozumieniem jakości „employee journey” czyli całokształtu doświadczeń, interakcji oraz wrażeń pracownika na wszelkich etapach styku z organizacją. Rekrutacja jest oparta na relacjach. To także kwestia kreatywności, siły woli, a także odporności na przeciwności. Szczególnie ze względu na fakt, że jest to dziedzina skupiona na człowieku. Niezależnie od tego, czy oceniamy efekty pracy całego zespołu rekrutacyjnego, czy wytrwałość danego rekruter — we wszystkich zgłoszeniach poszukujemy ambicji.

Świętowanie sukcesów

Rekruterzy mają niewiele okazji do regularnych spotkań i integracji. Istnieje jednak jedno wydarzenie, na którym spotykają się, zapominając o rywalizacji. Mogą zobaczyć tam byłych kolegów, klientów, a przede wszystkim — swoich mentorów. To główna idea, stojąca za Wieczorem Rekrutera. Wydarzenie ma na celu zgromadzenie najlepszych przedstawicieli branży, by mogli nawiązać nowe kontakty i świętować swoje wzajemne sukcesy.

Otwartość na naukę i ciągłe doskonalenie

Najlepszymi rekruterami są ci, którzy nigdy nie przestają się uczyć i ciągle poszukują nowych możliwości doskonalenia swojej efektywności i wsparcia, jakie mogą okazać kandydatom. Rzadko zdarza się tak, że rekruter jest w stanie opanować wszystkie narzędzia swojego zawodu w trakcie pierwszego roku pracy. Jednocześnie doświadczeni rekruterzy wiedzą, że nawet przyczyniając się do znalezienia pracy marzeń dla stu kandydatów, wciąż istnieje przestrzeń do ulepszania sposobu, w jaki pracują.

Komentarze od Organizatorów i Przewodniczącego Jury:

„Zespół rekrutacyjny jest kluczowym elementem strategicznego HR. I często decyduje o jego postrzeganiu przez liderów. Jako wieloletni ekspert HR uważam, że ważne jest pomaganie zarówno tym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w branży, jak i tym bardziej doświadczonym, by lepiej potrafili pokonywać przeszkody, jakie napotykają na swojej drodze. Rozwój innowacyjnych rozwiązań cyfrowych nie zaskakuje najlepszych rekruterów – są przygotowani i gotowi na zmianę” – mówi Cezary Mączka, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polskiej Grupie Farmaceutycznej SA. „Wielu rekruterów staje się później specjalistami ds. HR, co oznacza, że istnieje potrzeba podkreślania najlepszych praktyk na podstawowym poziomie. Dlatego wierzę, że Perły HR i Wieczór Rekrutera oferują jedyną przestrzeń, gdzie działy HR i rekrutacja mogą spotkać się i wspólnie pokonywać wyzwania” – dodaje.

„Tworzenie profesjonalnego rynku rekrutacyjnego jest priorytetem dla Polskiego Forum HR. Wspieranie inicjatyw takich jak Wieczór Rekrutera czy Perły HR pomaga nam dbać o stałe podnoszenie standardów na rynku usług rekrutacyjnych oraz budować pozytywny wizerunek pracy Rekrutera” — mówi Agnieszka Zielińska, Dyrektor Polskiego Forum HR. „Cieszy nas tak duże zainteresowanie projektem, pokazuje to jak ważną rolę odgrywają Konsultanci na rynku pracy” – podkreśla.

„Dziś rekrutacja staje się coraz bardziej zbliżona do dziennikarstwa. Konieczność bycia online, tworzenia własnej marki osobistej i bycia autorytetem w wirtualnym świecie sprawiają, że rekruterzy muszą zmienić sposób swojej pracy” – mówi Andrew Samu, redaktor naczelny Magazynu Rekruter i inicjator Wieczoru Rekrutera. „Misją Magazynu Rekruter, przodującego medium dla profesjonalistów z branży rekrutacji w Europie Środkowo-Wschodniej, jest pomaganie młodym rekruterom w tworzeniu treści. Jednocześnie jedną z najlepszych okazji do spotkania się i wspólnej nauki jest właśnie Wieczór Rekrutera” – podkreśla.

Dotychczasowi uczestnicy Wieczoru Rekrutera reprezentowali takie firmy jak: Alior Bank, mBank, Shell, Randstad, Devire, Michael Page, Hays, Antal, HRK, Grupa Progress i wiele innych.

O Magazynie Rekruter

Założony w 2010 roku Magazyn Rekruter tworzy treści skupione na rynkach zatrudnienia w Europie Środkowo – Wschodniej oraz wyzwaniach, z jakimi mierzą się profesjonaliści z obszaru rekrutacji. Znany jest z popularnych wydarzeń takich, jak Wieczór Rekrutera, Nagrody Rekrutera i Perły HR. Magazyn ma obecnie ponad 500 000 czytelników. Na przestrzeni lat nasi dziennikarze przeprowadzili wywiady z setkami liderów rekrutacji i specjalistów HR z Węgier, Litwy, Czech, Ukrainy oraz z największych miast w całej Polsce. Magazyn jest liderem w zakresie treści online, a nasi dziennikarze są widoczni na rynku podczas wydarzeń oraz postrzegani jako liderzy opinii.

O Polskie Forum HR

Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą rynek agencji zatrudnienia. Od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego. Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.

O Wieczorze Rekrutera

Pierwsza edycja Wieczoru Rekrutera odbyła się w październiku 2010 roku w Warszawie. Wśród uczestników znaleźli się najważniejsi liderzy branży HR i rekrutacji w Polsce. Tradycyjnie wydarzenie to jest jednocześnie ceremonią wręczenia nagród, jak i okazją do networkingu dla społeczności rekrutacyjnej i HR. Jest to jedyne tego typu wydarzenie networkingowe na rynku polskim i Europy Środkowo – Wschodniej.

O Perłach HR

Pierwszy konkurs Perły HR odbył się w Polsce w 2010 roku. Była to także pierwsza ceremonia wręczenia nagród profesjonalistom z branży rekrutacyjnej w kraju. Dziś pozostaje jedynym tego typu wydarzeniem. Każdy konkurs Perły HR ma znakomite jury, złożone z najlepszych ekspertów HR w Polsce. Zgłoszenia osób i zespołów są dokładnie analizowane, a wszyscy aplikanci otrzymują informację zwrotną.