Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Co to jest pełna księgowość?

biruo_rachunkowe

Wiele osób już sam termin „pełna księgowość” przyprawia o ból głowy, dając sygnał, że mamy do czynienia z czymś, co jest niezwykle skomplikowane, trudne i niemożliwe do ogarnięcia. Owszem, prowadzenie pełnej księgowości wymaga wiedzy, doświadczenia oraz zaangażowania, ale przy odpowiednim wsparciu dobrze zorganizowanej firmy outsourcingowej lub zatrudnieniu własnej księgowej zadania te są jak najbardziej przejrzyste i możliwe do wykonania. Wyjaśniamy, kiedy pełna księgowość staje się obowiązkiem przedsiębiorcy, jakie są aktualne limity i komu powierzyć jej prowadzenie.

Co to jest pełna księgowość?

Terminem pełnej księgowości określa się zaawansowany sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, najczęściej w sytuacji, gdy firma osiągnie dany limit przychodów. Dotyczy to głównie spółek (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej). Gdy firma zobowiązana jest rozliczać się według pełnej księgowości, osoby odpowiedzialne za finanse muszą dokładnie prowadzić wszystkie wyliczenia, nie tylko te związane z kupnem i sprzedażą, ale także analizować wszystkie przelewy wychodzące i przychodzące, jak i operacje związane z magazynowaniem towarów i sprzętu.

Co daje firmie pełna księgowość?

Pełna księgowość daje wiele korzyści wynikających z przejrzystości finansów, które umożliwiają szybką reakcję np. na wypadek kryzysu czy wykazywanych strat przedsiębiorstwa. Księgi handlowe to szansa na dokładną analizę kondycji finansowej firmy, niezbędną, aby planować kolejne inwestycje lub budżet.

Jakie obowiązki posiada podmiot prowadzący pełną księgowość?

Oprócz realnych korzyści dla przedsiębiorstwa pełna księgowość to wiele obowiązków, którym podoła jedynie doświadczona księgowa lub cały zespół osób związanych z rachunkowością. Księgi rachunkowe muszą być odpowiednio przechowywane i sporządzone wg wytycznych Ustawy o Rachunkowości. To ona określa, jakie zestawienia muszą znaleźć się w rozliczeniach, w jakiej mają znajdować się kolejności i jak długo należy przechowywać księgi rachunkowe.

Księgowość pełna a uproszczona — kto podlega uproszczonej, a kto pełnej?

Jak sama nazwa sugeruje, uproszczona księgowość to dużo więcej swobody w prowadzeniu rozliczeń firmy. Jej najważniejszym celem jest wyliczenie należnych podatków oraz podstawy opodatkowania, z czym często radzą sobie sami przedsiębiorcy. Zupełnie niemożliwe jest samodzielne prowadzenie pełnej księgowości, która jest najbardziej zaawansowaną formą rozliczeń firmy.

Firma, która przekroczyła limit 2 milionów euro przychodu w roku poprzednim, zostanie automatycznie zobowiązana do rozpoczęcia prowadzenia pełnej księgowości. Obowiązek ten spoczywa także na firmach, które przekształciły swoją działalność w spółkę akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytową lub akcyjno-komandytową.

Komu powierzyć pełną księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga ciągłego dostosowywania się do zmian wynikających z regulacji prawnych i podatkowych w naszym kraju. To jedna z najważniejszych przyczyn, dlaczego warto skomplikowane zadania związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych powierzyć zewnętrznej firmie zajmującej się księgowością. Firma outsourcingowa ma dostęp do szkoleń, materiałów edukacyjnych, które pozwalają nadążyć za ciągłymi zmianami. Przedsiębiorca nie musi inwestować w sprzęt, oprogramowanie ani edukację pracowników wewnętrznej księgowości, a środki te może przeznaczyć na rozwój swojego biznesu. Biuro rachunkowe lepiej zabezpieczy także dane wrażliwe i ważną dokumentację, mając nie tylko doświadczenie i wiedzę w tym zakresie, ale także obowiązek wynikający z podpisanej umowy i prowadzenia działalności związanej z księgowością.

Jeśli twoja firma ma obowiązek rozliczać się według zasad pełnej księgowości, warto dokładnie zweryfikować biuro rachunkowe, któremu powierzy tak ważne i odpowiedzialne zadanie. Świetnie zorganizowanym biurem rachunkowym, które rzetelnie poprowadzi firmę przez skomplikowane reguły pełnej księgowości, jest Biuro Rachunkowe Tax, którego szczegółową ofertę znajdziecie na https://www.ewajer.pl/ .