Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Blisko ludzi Firma

Czy pracodawca może zbadać pracownika alkomatem?

alkomat

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) przyznaje, że pracodawca nie może przeprowadzić badania stanu trzeźwości swojego pracownika.

Alkomatem zbada tylko policja?

Ministerstwo rodziny potwierdziło stanowisko Prezesa UODO w odpowiedzi na wystąpienie, jakie skierował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Stan wskazujący pracownika zalicza się do danych dotyczących zdrowia, a które określono w art. 9 ust. 1 RODO.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, można przeprowadzić badania alkomatem w dwóch przypadkach:

  • badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu.
  • badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.

O tym co ma wspólnego RODO z takimi badaniami dowiemy się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

źródło: https://uodo.gov.pl/