Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Czym jest mentoring w biznesie?

mentoring

Mentoring w biznesie to proces, w którym uczestniczą dwie osoby: mentor i mentee. Pierwsza wspiera drugą w rozwoju potencjału i przezwyciężaniu własnych ograniczeń, a w efekcie w szybszym i skuteczniejszym realizowaniu swoich celów. 

Mentoring biznesowy najczęściej opiera się na praktycznych wyzwaniach, jakie mentee napotyka na swojej zawodowej ścieżce. Może to być: wyjątkowo skomplikowany projekt lub zadanie w pracy; powtarzająca się sytuacja, której mentee chciałby uniknąć; chęć polepszenia relacji z ludźmi z otoczenia zawodowego; albo chęć objęcia konkretnej roli w organizacji w określonym czasie. Mentoringiem biznesowym zainteresowani będą także właściciele biznesów lub członkowie zarządu. W końcu wyzwania napotkamy na każdym etapie rozwoju zawodowego. Im bardziej się rozwijamy, tym większe.

Mentoring biznesowy to zresztą działanie odbywające naturalnie się w każdej firmie. Zazwyczaj szef czy przełożony dzieli się wiedzą i pomaga sprostać wyzwaniom napotykanym przez mniej doświadczonych pracowników. Działania te mogą przyjąć formę zebrań czy raportowania, podczas którego mantee konsultuje się z mentorem, przełożonym. Ale są także mniej sformalizowane – pracownik, czy menadżer przychodzi z tematem do przełożonego i otrzymuje od niego porady lub wskazówki do działania.

Kiedy zewnętrzne doradztwo w biznesie

Przede wszystkim, nie każda osoba posiadająca wiedzę potrafi się nią skutecznie dzielić. Brak kompetencji interpersonalnych, czy komunikacyjnych, nawet wybitnym specjalistom może uniemożliwiać bycie dobrym mentorem dla innych. Poza tym, szef, czy prezes firmy nie znajdzie już w organizacji nikogo, kto przewyższa go kompetencjami lub doświadczeniem. Chcąc się szybciej rozwijać, jest zmuszony szukać wsparcia w biznesie na zewnątrz. Czasami w firmie nie ma odpowiednich zasobów – osób z odpowiednim doświadczeniem – aby wesprzeć w rozwoju menadżerów lub pracowników. Albo, nawet jeśli takie osoby są, to nie mają czasu bądź motywacji, aby być mentorami dla innych. Być może, wyzwania jakie leżą przed firmą, czy daną osobą wymagają unikalnej i niedostępnej wewnętrznie wiedzy (np. konieczność przepracowania konfliktów wśród menedżerów wyższego szczebla). Powody mogą być też bardziej osobiste – z jakiś względów mentee woli konsultować się z osobą, z którą nie ma bezpośrednich relacji zawodowych, albo po prostu czuje najlepszą “chemię” z zewnętrznym doradcą. A to znaczy, że proces z nim prowadzony będzie najbardziej skuteczny.

Mentor biznesowy – na co zwracać uwagę

Największą wartość dla ciebie i twojego biznesu będzie prawdopodobnie stanowił mentor, który całościowo podejdzie do twojej firmy i roli, jaką odgrywasz w organizacji. Osoby, które posiadają doświadczenie w zarządzaniu całymi biznesami będą w stanie szybciej zdiagnozować wyzwania, przed jakimi stoi twoja firma, czy ty sam. Sami musieli koordynować działania w sprzedaży,  produkcji, finansach, HR-ach, czy badaniach i rozwój. Z drugiej strony, jeśli stoi przed tobą konkretne zadanie, np. wprowadzenie produktów na nowy rynek, warto skontaktować się z osobą, która  ma doświadczenie właśnie w tym konkretnym zakresie.

Ważniejsze od samych procesów biznesowych, są jednak procesy jakie zachodzą w tobie. To ty jesteś motorem napędzającym biznes lub obszar w organizacji, za który odpowiadasz. Rolą mentora biznesowego jest więc przede wszystkim towarzyszyć tobie w odkrywaniu niewykorzystanego do tej pory potencjału. Albo wspólnie z tobą zrozumieć, co przeszkadza ci w jego wykorzystaniu. Mentor oferuje wsparcie, które przełoży się na twój biznes, ale nie daje ci prostych rozwiązań, czy odpowiedzi. Odwrotnie – doradztwo mentora polega najczęściej na zadawaniu pytań. Są to jednak precyzyjne, wynikające z doświadczenia pytania, które pozwalają ci lepiej zrozumieć samego siebie. Dzięki temu, że tak naprawdę ty sam udzielasz sobie odpowiedzi, wiedza zostaje z tobą na zawsze. Jest efektem twojej wewnętrznej ewolucji, a nie przejętym od kogoś zestawem poglądów. I właśnie w tej ewolucji towarzyszy ci dobry mentor.

Jak wygląda proces mentoringowy w praktyce

Najczęściej mentoring biznesowy polega na regularnych rozmowach, w trakcie których omawiasz z mentorem decyzje, przed jakimi stoisz lub pomysły, jakie chciałbyś realizować. Czas i częstotliwość tych spotkań dostosowana jest do twoich potrzeb i preferencji. Temat od którego zaczyna się spotkanie to zwykle jedynie początek podróży, która wiedzie przez twoje wewnętrzne motywacje i wzorce myślowe. Często jeden wątek jest materiałem na kilka spotkań. Ale wszystko tak naprawdę zależy od konkretnych potrzeb i czasu, w jakim osoba korzystająca z doradztwa mentora procesuje pozyskaną wiedzę. Pierwsze spotkanie jest zazwyczaj bezpłatne i niezobowiązujące. Pozwala ono przekonać się, czy między dwiema stronami procesu mentoringowego panuje odpowiednia atmosfera. Jest ona bardzo istotna. Mimo, że stricte zawodowa, relacja, w jaką wchodzą mentor i mentee jest bardzo intymna. Wymaga od mentee zaufania oraz całkowitej otwartości i szczerości. Jeśli od początku mentee nie czuje się bezpiecznie i komfortowo w towarzystwie mentora, prawdopodobnie takiej relacji nie uda im się zbudować.

Uniwersalnym celem każdego mentoringu biznesowego  jest rozwój mentee. Osoby, które dojrzały do takiego wsparcia w biznesie, mają świadomość, że jest to zazwyczaj dużo szybsza ścieżka rozwoju, niż samodzielne działanie po omacku. Jeśli uważasz, że takie wsparcie będzie dla ciebie cenne w procesie rozwoju, nie bój się spróbować. Z mentoringu korzystają najwięksi biznesmeni. Korzystanie z mentoringu nie wyklucza także bycia takim doradcą dla innych. Na pewnym poziomie wiedza i doświadczenie nie rozchodzą się pionowo, ale poziomo. Każdy może coś dać i otrzymać od innych. Współpraca z mentorem jest dla wielu biznesmenów i menadżerów początkiem przygody, która zmienia ich życie i relacje z innymi.