Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak działają kontrakty terminowe i dlaczego warto z nich skorzystać?

Najbardziej oczywistym sposobem zarabiania na giełdzie papierów wartościowych jest zakup akcji i ich późniejsza sprzedaż, gdy cena wzrośnie. Nie oznacza to jednak, że nie można zarabiać, gdy ceny akcji spadają. Aby to zrobić, inwestor może zająć pozycję sprzedającego w kontraktach terminowych. Sprawdź, na czym polegają kontrakty terminowe i w jakiej sytuacji warto rozważyć tego typu inwestycję.

Co to są kontrakty terminowe?

Kontrakty terminowe (zwane też kontraktami typu futures) to rodzaj umowy na instrumenty pochodne w celu kupna lub sprzedaży określonego towaru albo papieru wartościowego w określonym terminie w przyszłości po ustalonej cenie. Kontrakty futures lub po prostu są przedmiotem obrotu na giełdach kontraktów futures i wymagają posiadania konta maklerskiego zatwierdzonego do handlu kontraktami futures.

Kontrakt futures obejmuje zarówno kupującego, jak i sprzedającego. W przeciwieństwie do opcji, które mogą stać się bezwartościowe po wygaśnięciu, kiedy kontrakt futures wygasa, kupujący jest zobowiązany do zakupu i otrzymania instrumentu bazowego, a sprzedawca kontraktu futures jest zobowiązany do dostarczenia instrumentu bazowego.

Zastosowania dla kontraktów futures.

Zabezpieczanie kontraktami futures: Kontrakty futures kupowane lub sprzedawane z zamiarem otrzymania albo dostarczenia towaru bazowego są zwykle wykorzystywane do celów zabezpieczających przez inwestorów instytucjonalnych i firmy. Często służą jako sposób zarządzania przyszłym ryzykiem cenowym tego towaru w ich operacjach lub inwestycjach.

Spekulacja kontraktami futures: Kontrakty futures są na ogół płynne i można je kupować i sprzedawać do czasu wygaśnięcia. Jest to ważna cecha dla spekulacyjnych inwestorów i handlowców, którzy nie posiadają towaru bazowego ani nie chcą go posiadać. Mogą oni kupować lub sprzedawać kontrakty futures, aby wyrazić opinię na temat kierunku rynku towaru i potencjalnie czerpać z niego korzyści. Następnie, przed wygaśnięciem, kupią lub sprzedają kompensującą pozycję kontraktu futures, aby wyeliminować wszelkie zobowiązania wobec rzeczywistego towaru.

Dlaczego warto handlować kontraktami terminowymi?

Inwestorzy indywidualni i handlowcy najczęściej wykorzystują kontrakty futures jako sposób na spekulowanie na temat przyszłego ruchu cen aktywów bazowych. Dążą do zysku, wyrażając swoją opinię na temat kierunku, w jakim może zmierzać rynek dla określonego towaru, indeksu lub produktu finansowego. Niektórzy inwestorzy wykorzystują również kontrakty terminowe typu futures jako zabezpieczenie, zwykle w celu zrównoważenia przyszłych ruchów rynkowych dotyczących określonego towaru, które w przeciwnym razie mogłyby wpłynąć na ich portfel lub działalność.