Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak legalnie umieścić reklamę na budynku?

kaseton okrągły

Reklama na budynku to skuteczna metoda na promocję firmy w przestrzeni publicznej. Decydując się na reklamę na elewacji, należy jednak pamiętać, że jej montaż wymaga w większości przypadków dopełnienia pewnych formalności, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji bezprawnego działania. Dlatego też podpowiadamy co zrobić, aby reklama umieszczona na budynku była legalna.

Reklama na budynku w świetle obowiązujących przepisów

Przepisy związane z umieszczaniem reklam na budynkach znaleźć można w kilku aktach prawnych. Zalicza się do nich przede wszystkim ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. To jak legalnie może być zamontowana reklama na budynku zabytkowym, wskazują natomiast przepisy zawarte w ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dodatkowo przepisy dotyczące reklam na budynkach znaleźć można także bardzo często w warunkach zagospodarowania miejscowego dla danego terenu.

W jakich przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia na reklamę na elewacji budynku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o pozwolenie na umieszczenie reklamy na budynku jest obowiązkowy, jeśli jest on obiektem wpisanym do rejestru zabytków. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zarówno pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków, jak i pozwolenia na budowę. Sam wniosek o pozwolenie na umieszczenie reklamy musi natomiast zawierać szczegółowe dane budynku, na którym ma być ona montowana oraz opis związanych z tym prac, wraz ze wskazaniem ich rozpoczęcia i zakończenia.

W przypadku każdego innego budynku reklama na elewacji nie wymaga natomiast uzyskania pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją żadne związane z tym formalności. Reklama umieszczona na budynku musi być w takim przypadku zgłoszona do starosty, wojewody albo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, właściwego dla miejsca jej montażu. Z kolei reklama na elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej  wymaga uzyskania dodatkowo pisemnej zgody właścicieli znajdujących się w nim lokali.

Ponadto warto w tym przypadku skupić się także na coraz popularniejszych w ostatnim czasie reklamach podświetlanych. W związku z tym reklama świetlna na budynku nie może być w żadnym wypadku zamontowana, jeśli miejsce jej montażu graniczy bezpośrednio z drogą:

  • międzynarodową,
  • poza obszarem zabudowanym,
  • znajdującą się w obrębie skrzyżowań.

W innych sytuacjach dotyczą jej natomiast takie same przepisy jak te związane z klasycznymi reklamami na elewacjach. Należy jednak pamiętać o tym, że reklama podświetlana na budynku nie może emitować kolorów zarezerwowanych dla służb medycznych oraz mundurowych.

Co grozi, jeśli reklama na budynku zostanie zamontowana bez pozwolenia?

Jeśli reklama na elewacji budynku zostanie zamontowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami, jej właściciel narażony jest na karę finansową, której wysokość uzależniona może być między innymi od jej wielkości. Dlatego też warto zadbać o związane z tym formalności. Ich ilość co prawda może być przytłaczająca, jednak efekty, jakie zapewnia reklama na budynku, którą zamówić można, chociażby u producenta reklam świetlnych i kasetonów reklamowych DRW STUDIO sprawiają, że i tak jest ona bardzo korzystnym rozwiązaniem. Reklama na elewacji przekłada się bowiem na większą zauważalność firmy wśród obecnych oraz potencjalnych klientów, gdyż mijana jest przez nich w wielu przypadkach nawet kilka razy dziennie. Pozwala skutecznie wyróżnić się wśród konkurencji na rynku lokalnym, a to wszystko przy jednorazowym wydatku związanym z jej wykonaniem i montażem.

Podsumowując, zgłoszenie reklamy na budynku jest obowiązkiem każdego jej właściciela, bez względu na to, w jakim miejscu zostanie ona umieszczona. Z kolei reklama na budynku zabytkowym wymaga uzyskania pozwolenia na jej montaż od wojewódzkiego konserwatora zabytków, a także uzyskania dodatkowo pozwolenia na budowę. Warto o tym pamiętać planując montaż reklamy na budynku, aby nie narazić się na konsekwencje prawne w postaci kar finansowych.