Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak ogłosić bankructwo firmy?

bankructwo firmy

Bankructwa firmy obawia się każdy przedsiębiorca. Na czym polega, jak się przed nim uchronić i czy jest dla niego alternatywa? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

Czym jest bankructwo firmy?

Ryzyko upadłości wpisane jest w funkcjonowanie każdej firmy. Szczególnie ostatni czas pandemii pokazał jak dobrze prosperujące wcześniej biznesy upadają. Czym jest bankructwo firmy? Polega ono na upadłości przedsiębiorstwa, które przestaje być wypłacalna względem swoich wierzycieli. Można je ogłosić gdy firma nie ma środków, które wystarczają na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli i taki stan utrzymuje się od co najmniej trzech miesięcy. Istotne jest, iż ten trzymiesięczny okres liczy się od dnia terminu zobowiązania.

Do ogłoszenia upadłości, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim, zachodzić musi wspomniana niewypłacalność – zobowiązania przekraczać zaczynają wartość majątku przedsiębiorcy (suma niewykonanych zobowiązań musi być wyższa niż 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa), a opóźnienie w wykonywaniu spłat wierzycieli przekracza 3 miesiące. Kolejnym warunkiem jest także posiadanie przynajmniej dwóch wierzycieli. Możliwe jest także ogłoszenie upadłości przez sąd, jeśli nie zachodzą wszystkie te warunki, ale niewypłacalność jest trwała, albo gdy w przypadku odrzucenia wniosku, wierzyciele zmagaliby się z negatywnymi tego skutkami.

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Kto może ogłosić upadłość firmy? Zrobić mogą to zarówno przedsiębiorca jak i jego wierzyciele. Od momentu, w którym nastąpiła podstawa prawna do ogłoszenia bankructwa firmy, przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu Rejonowego. Wniosek ten zapoczątkowuje procedurę upadłościową. W jej czasie sąd może umorzyć część zobowiązań, przyjmując, że nastąpiły one na skutek czynników niezależnych od przedsiębiorcy, takich jak na przykład klęska żywiołowa.

Restrukturyzacja alternatywą dla ogłoszenia upadłości

Restrukturyzacja jest specyficznym rodzajem postępowania sądowego, mającym na celu poprawę sytuacji w przedsiębiorstwie. W czasie procedury prowadzi się działania, których głównym celem jest zadbanie o interesy wierzycieli. Dzięki tym działaniom możliwe jest zmniejszenie zadłużenia nawet o połowę. Pandemia i Tarcza 4.0. przyniosły możliwość uproszczonej procedury – dostępna jest ona od czerwca 2020. Przedsiębiorca może dzięki temu uzyskać obniżenie rat miesięcznych za zobowiązania, albo redukcję zadłużenia. Jeśli firma znajduje się w sytuacji, w której ma długi wobec wielu wierzycieli, przedsiębiorca korzystający z tarczy będzie mógł spłacać tylko jedną ratę. Więcej szczegółów odnośnie restrukturyzacji dostępnych jest na stronie https://helphero.pl/restrukturyzacja-dla-firm/. Zespół HelpHero oferuje profesjonalną obsługę firm podczas całej procedury. Profesjonaliści przeanalizują konkretną sytuację i znajdą optymalne dla danej firmy rozwiązanie. Złożą też wnioski formalne, które uruchamiają postępowanie.

Kto może ubiegać się o restrukturyzację? Taka opcja dostępna jest dla osób, które prowadzących działalność gospodarczą, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, wspólników spółek partnerskich czy wspólników osobowych spółki handlowej, ponoszących odpowiedzialność bez ograniczeń całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Warto zastanowić się nad rozwiązaniem, będącym alternatywą dla ogłoszenia upadłości firmy, może ono wybawić nasze przedsiębiorstwo z kłopotów.