Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak ustalić kod CN?

Jak ustalić kod CN

Przedsiębiorstwa dokonujące przywozu z zagranicy korzystają z kodu CN na potrzeby określania akcyzy, cła, zgłoszenia SENT czy obowiązków z prawa energetycznego lub zapasów paliw – dla konkretnych towarów. Obowiązki wynikające z kodów celnych obejmują także te podmioty, których na pozór Nomenklatura Scalona nie dotyczy. W jaki sposób ustalać kody CN i dlaczego warto korzystać ze specjalnych narzędzi przeznaczonych do ich wyszukiwania?

Czym jest kod CN?

Kod CN, czyli Nomenklatura Scalona, to klasyfikacja towarów, którą wykorzystuje się podczas ustalania głównie stawek akcyzy czy cła. Ma ona zastosowanie wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, a podstawę stanowi dla niej działający w większości krajów na całym świecie System Zharmonizowany – HS Code. Kod HS składa się z sześciu cyfr, zaś CN – z ośmiu i jest rozwinięciem tego pierwszego. Kod Nomenklatury Scalonej przypisywany jest każdemu towarowi wchodzącemu w obieg rynkowy i stanowi informację o jego kategorii.

Wraz z 1 lipca 2020 roku w Polsce zaczęto stosować kod CN do identyfikacji towarów w podatku VAT, który zastąpił obowiązującą wcześniej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług. Rozwiązanie to jest jednym z elementów nowej matrycy stawek wprowadzonej w 2019 roku. Ma ona na celu ujednolicenie zasad klasyfikowania towarów na potrzeby celne i podatkowe.

W jaki sposób ustala się kod CN?

Wbrew pozorom przypisanie towarom, zwłaszcza w przypadku produktów o złożonym składzie, odpowiedniego kodu CN może nie być wcale proste. Ustala się go zgodnie z obowiązującą na terenie Unii Europejskiej nomenklaturą TARIC dzielącą się na 21 sekcji i 99 działów. W przypadku firm zajmujących się m.in. importem towarów do Polski wygodniej jest korzystać z polskiego odpowiednika TARIC, czyli Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej, w skrócie ISZTAR. System ten zawiera nie tylko informacje o stawkach celnych i kodach dla konkretnych towarów, ale też dotyczące akcyzy czy stawek podatku VAT. Należy przy tym zaznaczyć, że zarówno w TARIC, jak i w ISZTAR numery kodów oraz stawki celne ulegają zmianom, dlatego trzeba je sprawdzać regularnie.

Czy warto korzystać z wyszukiwarki kodów CN?

Nowoczesne przedsiębiorstwa korzystają z wielu narzędzi usprawniających zachodzące w firmie procesy. Automatyzacja może jednak nie tylko przyspieszyć pewne działania, ale też uchronić przed błędami w składanych organom skarbowym deklaracjach lub karami związanymi z niedopełnieniem określonych obowiązków. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że rodzaj prowadzonego biznesu generuje określone powinności. Przykładowo zakup z zagranicy produktów wykorzystanych do działalności, nawet jeśli są to niewielkie ilości, wiąże się z pewnymi obowiązkami. Może to być m.in. konieczność rejestracji na potrzeby podatku akcyzowego i zapłata tego podatku czy też składanie odpowiednich sprawozdań podmiotu przywożącego, posiadanie odpowiedniej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, utrzymywanie zapasów paliw.

Wyszukiwarka obowiązków dla kodów celnych jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala m.in. określić, w jakich sytuacjach trzeba zapłacić podatek akcyzowy, utrzymywać zapasy paliw, zapłacić opłatę emisyjną czy paliwową, kiedy należy raportować w systemie SENT monitorowanie przewozu, bądź też ustalić konieczność dokonania wpisu do rejestru podmiotów przywożących czy uzyskać koncesję. Korzystanie z takiego programu ogranicza ryzyko naruszenia obowiązków podatkowych, a co za tym idzie – kar pieniężnych oraz odpowiedzialności karno-skarbowej.