Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jakie zmiany pojawią się w pracy zdalnej w 2023 roku?

praca zdalna

Praca zdalna była znana na rynku już wcześniej, jednak to pandemia wymusiła na wielu firmach wprowadzenie tej formy. Nie da się ukryć, że od tamtej pory zyskała ona na popularności. Nic w tym dziwnego – posiada ona wiele zalet, które pracownicy sobie cenią.

Czym jest praca zdalna?

Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie bądź częściowo poza biurem – najczęściej z domu. Miejsce uzgadniane jest z pracodawcą. Do pracy zdalnej wykorzystuje się środki pomagające w bezpośrednim porozumiewaniu się na odległość.

Istnieje również możliwość pracy hybrydowej – częściowo stacjonarnie, w siedzibie firmy i częściowo zdalnie, z domu.

Praca zdalna może mieć również okazjonalny charakter – na wniosek pracownika, pracodawca może na nią pozwolić, jednakże jej ilość w ciągu całego roku kalendarzowego nie może przekroczyć 24 dni. Jeżeli natomiast dojdzie do odmowy wniosku, pracodawca musi poinformować o jego przyczynie w ciągu 7 dni roboczych.

 • Praca zdalna jest na trzecim miejscu w przyczynach mających wpływ do pozostawania pracownika w danej firmie dłużej niż rok – mówi Maja Wojciechowska, HR BP w firmie Awareson.

Jakie są obowiązki pracodawcy w kwestii pracy zdalnej?

Nie tylko pracownik ma swoje obowiązki wykonując pracę zdalną – ma je również pracodawca. Jest to:

 • zapewnienie pracownikowi odpowiednich materiałów i narzędzi pracy – dotyczy to także urządzeń elektronicznych, które są niezbędne do wykonywania pracy z domu,
 • instalacja, serwis oraz konserwacja narzędzi pracy – istnieje także możliwość pokrycia kosztów tych usług przez pracodawcę,
 • pokrycie kosztów:
  • eksploatacji narzędzi pracy, usług telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,
  • związanych z wykonywaniem pracy zdalnej – zwrot musi być zapowiedziany w akcie, który dokładnie określa zasady pracy zdalnej,
 • zapewnienie pracownikowi niezbędnej pomocy technicznej,
 • zapewnienie szkoleń.

Nowelizacja Kodeksu Pracy w kwestii pracy zdalnej – o czym należy pamiętać?

15 grudnia 2022 roku Senat przyjął z poprawkami nowelizację Kodeksu Pracy. Wprowadzono na stałe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Z jakimi obowiązkami ze strony pracodawcy się to wiąże?

Musi on przygotować ocenę ryzyka zawodowego dla pracownika wraz z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy zdalnej. Co więcej, jego obowiązkiem jest określenie jej zasad. W jaki sposób pracodawca powinien to zrobić?

 • w porozumieniu zawartym między nim i zakładową organizacją bądź organizacjami związkowymi,
 • w przypadku jego nieosiągnięcia – w regulaminie,
 • w poleceniu wykonywania pracy zdalnej,
 • w porozumieniu zawartym między pracownikiem lecz tylko wtedy, kiedy nie zostało ono zawarte, ani nie pojawił się zapis w regulaminie.

Ponadto, pracodawca ma za zadanie opracować procedurę ochrony danych, a w razie potrzeby przeprowadzić również szkolenie w tym zakresie. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej powinien odebrać od niego oświadczenie, że zapoznał się on z procedurami i będzie pracował we wcześniej ustalonym miejscu, w którym panują odpowiednie warunki.

Czy wniosek pracownika w kwestii pracy zdalnej jest wiążący?

Nie, jednak istnieją wyjątki. Wniosek jest wiążący, jeżeli został on złożony przez pracownicę w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia bądź pracownika opiekującego się nad innym członkiem najbliższej rodziny.

Skierowanie na pracę zdalną przez pracę zdalną – czy jest to możliwe?

Pracodawca w niektórych przypadkach może skierować pracownika do pracy zdalnej. Może mieć to miejsce, kiedy obowiązuje stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz w czasie kiedy zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika jest czasowo niemożliwe. Jednakże, aby doszło do skierowania na pracę zdalną pracownik musi złożyć podpisane oświadczenie, które zawiera informacje na temat posiadania odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do wykonywania pracy zdalnej.