Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Kto może prowadzić biuro rachunkowe poznań?

Biur rachunkowych przybywa jak grzybów po deszczu. Jednak zagrożeniem jest fakt, że do prowadzenia biura rachunkowego nie trzeba spełniać większych wymagań. Możliwość świadczenia usług księgowych wymaga spełnienia tylko dwóch warunków:

– pełna zdolność do czynności prawnych (pełnoletniość i brak ubezwłasnowolnienia);
– brak prawomocnych wyroków sądu za przestępstwa: przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe i przestępstwa wymienione w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Jaka wiedza jest konieczna do prowadzenia biura rachunkowego?

Prowadzenia biura rachunkowego Poznań wymaga rozwiązywania problemów osób prywatnych jak i różnego rozmiaru firm. Każdemu klientowi należy zaoferować wsparcie odpowiednie i dopasowane do ich potrzeb oraz sytuacji. Osoby pracujące w biurze rachunkowym Poznań (jak np. tutaj https://bilans.poznan.pl/) powinny znać się na takich zagadnieniach jak:

– aktualne prawo podatkowe,
– regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
– bieżące ustawodawstwo w zakresie oferowanych klientom usług księgowych i rachunkowych.

Jaki jest zakres działalności biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe poznań posiada jak każde biuro własny zakres specjalizacji, ale niektóre usługi są oferowane w każdym biurze rachunkowym i są to zwykle:

– prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
– przygotowywanie dokumentów dla US, ZUS, GUS czy banków,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– doradztwo biznesowe w zakresie zakładania czy prowadzenia działalności,
– prowadzenie ksiąg handlowych i pomocniczych.

Oferowane są też inne usługi, które związane są z wykształceniem osób prowadzących biuro rachunkowe poznań czy pracujących w nim jak np. doradztwo podatkowe. Biuro rachunkowe może posiadać również szerszy zakres oferowanych usług jak np. reprezentacja przed urzędami państwowymi lub przygotowywanie sprawozdań i ustalanie wyników finansowych.

Wszystko zależy od wiedzy zdobytej w ramach wykształcenia bądź szkoleń.

Jak biuro rachunkowe poznań może uwiarygodnić swój profesjonalizm?

Biuro rachunkowe Poznań może postarać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oprócz certyfikatów uwiarygodnić działalność biura może zdobyty zawód doradcy podatkowego oraz wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie, które może zaoferować biuro rachunkowe. Uzyskanie tytułu certyfikowanego eksperta usług księgowych potwierdza, że osoby te podlegają wymogom ustawicznego doskonalenia zawodowego. Brak realizacji tego obowiązku grozi wykreśleniem z rejestru.

Jak założyć biuro rachunkowe Poznań?

Obecnie prowadzenie biura rachunkowego jest dostępne dla wszystkich, co jest związane z deregulacją zawodu księgowego. Wcześniej było to dostępne tylko dla osób, które posiadały odpowiednie certyfikaty. Współczesne przepisy dopuszczają, aby biuro rachunkowe poznań zostało założone przez osoby niebędące księgowymi. Pytanie, jakie się pojawia to jak zaufać takiej firmie?

Do założenia biura rachunkowego wystarczy zarejestrować działalność gospodarczą. Kolejne kroki to wybór formy prawnej, sposobu opodatkowania oraz dokonać niezbędnych zgłoszeń. Pozwala to na prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości.

Jak wygląda prowadzenia biura rachunkowego Poznań w praktyce?

Prawo nie stoi na przeszkodzie, aby każdy mógł założyć biuro rachunkowe poznań. Jednak to tylko teoria, gdyż trudno jest wyobrazić sobie, że ktoś bez wiedzy i doświadczenia bierze na siebie odpowiedzialność za prowadzoną księgowość. W ten sposób mogą funkcjonować tylko duże korporacje funkcjonujące w modelu managerskim. W takiej sytuacji księgowość przypada wyspecjalizowanemu w tym zagadnieniu managerowi. Jednak w większości przypadków jak biuro rachunkowe poznań prowadzą doświadczeni księgowi. Nawet jeśli właściciel biura nie prowadzi ksiąg rachunkowych osobiście to jest w stanie doradzić swoim pracownikom i klientom. Takie osoby zawsze są na bieżąco ze zmianami podatkowymi i trendami w życiu gospodarczym.

Biuro rachunkowe czy doradztwo podatkowe?

Biuro rachunkowe często jest mylone z kancelariami doradztwa podatkowego. Tymczasem doradca podatkowy może być jednocześnie księgowym, ale księgowy nie staje się automatycznie doradcą podatkowym. Z tego powodu warto poszukać biura rachunkowego Poznań, które zaoferuje wszystkie możliwe usługi dotyczące obsługi firmy. Warto podkreślić, że doradca podatkowy posiada niezbędnie uprawnienia pozwalające doradzać klientom w kwestiach przepisów podatkowych. Do prowadzenia biura rachunkowego nie trzeba posiadać żadnych uprawnień. Natomiast do prowadzenia kancelarii podatkowej konieczne są określone uprawnienia.