Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Eventy Firma

Kto może wykonać audyt energetyczny?

Wprowadzenie w 2016 roku obowiązkowych audytów energetycznych wymusiła na dużych firmach poszukiwanie podmiotów, które takie badania realizują. Jako że musi być ono wykonywane co cztery lata, obecnie trwa „druga fala” audytów. Komu zlecić to zadanie, by spełnić obowiązek ustawowy i samemu skorzystać? Podpowiadamy!

Audyt energetyczny – co to jest?

Czym właściwie jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Mówiąc najprościej, jest to po prostu procedura badawcza, która ma określić obecną sytuację energetyczną danego podmiotu i wskazać pola do poprawy. W teorii dobry audyt powinien składać się z czterech elementów.

  1. Analizy zużycia energii w firmie obejmująca budynki, procesy produkcyjne, wyposażenie czy też transport.
  2. Wskazanie obszarów, w przypadku których występują straty.
  3. Propozycje działań, które mogą poprawić obecną sytuację.
  4. Wycenę proponowanych inwestycji i określenie ich opłacalności z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

W praktyce jednak jakość audytów może być różna. Wynika to niestety z nieścisłości przepisów i podejścia niektórych przedsiębiorców, które zlecają wykonanie badań tylko po to, by spełnić ustawowy obowiązek.

Jakie przedsiębiorstwa obejmuje obowiązkowy audyt energetyczny?

Dla każdej firmy kluczową kwestią jest oczywiście to, czy obowiązek wykonania ją obejmuje. Ogólnie rzecz biorąc, Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku Prawo Energetyczne zobowiązuje do tego wszystkie podmioty, w których:

  • zatrudnione jest ponad 250 osób,
  • wysokość sumy bilansowej wynosi ponad 43 miliony euro,
  • roczny obrót przekracza 50 milionów euro.

Ważną kwestią jest przy tym też to, że jeśli w danym roku firma dopiero zaczęła spełniać któreś z powyższych kryteriów, to obowiązek ten automatycznie także zaczyna ją obejmować. Nie można więc w tym przypadku liczyć na żadne okresy przejściowe i najlepiej wykonać audyt do końca roku kalendarzowego. Z drugiej strony niektóre podmioty są wyłączone z tego obowiązku. Są to firmy, w których:

  • wdrożono system zarządzania energią zgodnie z normami ISO 50001,
  • wprowadzono system zarządzania środowiskowego EMAS.

Kto może wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Z całą pewnością z wykonaniem obowiązkowego audytu energetycznego nie warto zwlekać, gdyż w przypadku jego niezłożenia do Urzędu Regulacji Energetyki może zostać nałożona kara w wysokości do 5% rocznego obrotu. A komu można zlecić to zadanie? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, gdyż w zasadzie nie istnieją szczegółowe wymagania, które spełniać musi audytor. Z drugiej strony nie warto stawiać na osoby bez doświadczenia, gdyż po prostu nie wykonają one tego trudnego i bardzo złożonego zadania dobrze. Dlatego też najlepiej postawić na firmy, które zajmują się tym zagadnieniem od lat i oferują wsparcie doświadczonych pracowników posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności. Usługi takie świadczy chociażby EWE, które sprzedaje też gaz i prąd dla firm. Co warte podkreślenia, decydując się na doradztwo energetyczne od EWE, możesz liczyć, że otrzymany raport nie tylko zostanie zaakceptowany przez Urząd Regulacji Energetyki, ale też stanie się doskonałym punktem wyjścia do wprowadzenia rozwiązań ograniczających zużycie energii. A to z kolei przełoży się na dużo niższe koszty działalności podmiotu w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Obowiązkowy audyt energetyczny powinien być wykonany przez osobę z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, co gwarantuje jego wysoką jakość i użyteczność. Na pewno więc nie warto czekać do ostatniej chwili z jego wykonaniem, gdyż wysokiej klasy specjaliści nie narzekają na brak zleceń!

zdjęcie: stock.adobe.com
autor: VideoFlow