Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Likwidacja działalności gospodarczej – obowiązki rozliczeniowe

Likwidacja działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca likwidujący swoją działalność gospodarczą musi dopełnić odpowiednich formalności. Mowa tu m.in. o sporządzeniu wykazu składników majątku na dzień likwidacji. Obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy prowadzącym księgę przychodów i rozchodów, pełną księgowość bądź rozliczający się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Jakie jeszcze obowiązki rozliczeniowe spoczywają na przedsiębiorcy, który likwiduje swoją działalność?

Rozliczenie z urzędami

Przedsiębiorca w celu likwidacji działalności gospodarczej zobowiązany jest do wypełnienia niezbędnych formalności związanych z wyrejestrowaniem działalności w odpowiednich urzędach i instytucjach. W pierwszej kolejności konieczne jest zgłoszenie likwidacji działalności na formularzu CEIDG-1. Złożenie tego formularza jest jednoznaczne z wykreśleniem wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek należy złożyć online lub osobiście w terminie 7 dni od momentu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca był płatnikiem podatku od towarów i usług, wówczas dodatkowo zobowiązany jest do złożenia formularza VAT-Z w Urzędzie Skarbowym. Czynność tę również można wykonać online. Formularz VAT-Z również należy złożyć w terminie 7 dni. Kolejny krok to złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza ZUS ZWUA będącego zgłoszeniem wyrejestrowania siebie z ubezpieczeń. W przypadku jakiś problemów lub niejasności warto skorzystać z pomocy specjalisty ds. księgowości z krakowskiego biura rachunkowego RoscoTax.

Wykaz składników majątku

Jak wspomniano, przedsiębiorca musi sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności. Co ważne, wykonać także spisy dla celów PIT (spis z natury) oraz VAT (wykaz składników majątku oraz spis z natury). Spis z natury zawierać powinien wszystkie towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w roku, wyroby gotowe, braki i odpady. Pamiętać trzeba również, aby w spisie ująć towary obce, które na dzień sporządzania spisu znajdowały się na stanie firmy. Sporządzony wykaz składników majątku należy ująć w KPiR jako jej ostatnia pozycja. Przedsiębiorcy będący płatnikami podatku VAT muszą dodatkowo sporządzić oddzielny spis. Co ważne, zamiary sporządzenia spisu dla celów VAT nie zgłasza się do Urzędu Skarbowego. Taką informację dołącza się do ostatniego pliku JPK V7M lub JPK V7K. Z kolei wartość, jaka wynika z przeprowadzonego spisu, wykazać należy w pliku JPK V7.

Sprzedaż majątku po likwidacji działalności

Po zamknięciu działalności, były już przedsiębiorca, ma oczywiście prawo do sprzedaży majątku, który ujęty został w spisie. W takim przypadku dochodzi do powstania przychodu. Jeśli składniki majątku sprzedane zostaną w przeciągu 6 lat od zamknięcia działalności, wówczas dochód z ich sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu. Oznacza to konieczność rozliczenia się podatkowego z uzyskanego przychodu.

Wszystkie te procedury mogą wydawać się skomplikowane. Nie jest tak jednak do końca. Jeśli będzie się postępować zgodnie z przepisami i wytycznymi, wówczas likwidacja działalności gospodarczej przebiegnie szybko i sprawie. Ważne jest, aby wszystkie czynności wykonać starannie.