Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Na co należy zwracać uwagę przy podpisaniu umowy spółki?

rejestracja spółki

Na rejestrację spółki decyduje się coraz większa liczba przedsiębiorców. Czy wiesz, na co należy zwracać uwagę przy podpisaniu umowy spółki? Jak założyć spółkę online?

Czym jest spółka z o.o?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) to jeden z rodzajów spółek prawnych, w którym odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości wniesionego kapitału zakładowego. W przypadku tego typu spółki, właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki poza wniesionym kapitałem zakładowym. Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prawnych dla przedsiębiorstw w Polsce i w wielu innych krajach, ponieważ oferuje ona elastyczność, bezpieczeństwo i dostępność finansowania.

O czym trzeba pamiętać przed zawarciem umowy spółki?

Aby założyć spółkę z o.o. niezbędne jest zgromadzenie określonego kapitału zakładowego, który podzielony jest na określoną liczbę udziałów członków zarządu. Spółka z o.o posiada także swoją osobowość prawną i może być właścicielem majątku, zaciągać zobowiązania, dochodzić roszczeń, a także być pozwaną w sądzie. W skład zarządu spółki z o.o. wchodzi minimum jedna osoba, która może być jednocześnie jej właścicielem (wspólnikiem). Każda spółka zo.o musi być zarejestrowana w KRS przed upływem 6 miesięcy od momentu zawarcia umowy spółki, zarówno w przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, jak i w systemie s24.

Na czym polega rejestracja spółki?

Rejestracja spółki polega na zarejestrowaniu jej w odpowiednim rejestrze handlowym lub rejestrze przedsiębiorstw. W zależności od rodzaju spółki i kraju, w którym jest rejestrowana, procedura rejestracji może się różnić. Ogólnie proces rejestracji spółki polega na spełnieniu pewnych formalności i złożeniu odpowiednich dokumentów.

Przed rejestracją spółki, należy przygotować odpowiednie dokumenty, takie jak statut spółki, umowę spółki między wspólnikami, deklaracje założycieli, itp. Należy złożyć wniosek o wpis do rejestru handlowego lub rejestru przedsiębiorstw w odpowiednim sądzie lub urzędzie. Po rejestracji spółki, należy zarejestrować ją w urzędzie skarbowym, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacji statystycznej (REGON) oraz numer VAT, jeśli jest to wymagane. Jeśli spółka zatrudnia pracowników, należy zarejestrować ich w ZUS lub odpowiednim urzędzie pracy. W zależności od rodzaju działalności, spółka może być zobowiązana do rejestracji w innych instytucjach, takich jak urząd górniczy, sanepid, itp. Poza tym, koniecznie jest obliczenie wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych i złożenie deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym podpisana została umowa spółki.

Jak dokończyć rejestrację spółki i uniknąć błędów?

W przypadku spółek kapitałowych, takich jak spółki akcyjne czy z ograniczoną odpowiedzialnością, należy dokonać rejestracji kapitału zakładowego, czyli kwoty pieniędzy lub wartości rzeczowych, które wnoszą wspólnicy w celu powołania spółki. Po rejestracji spółki, należy ustanowić zarząd spółki- reprezentację spółki, czyli osoby uprawnione do reprezentowania spółki w kontaktach z innymi podmiotami. Następnie należy opłacić opłaty rejestracyjne związane z rejestracją spółki, które mogą się różnić w zależności od rodzaju spółki i kraju rejestracji. Po rejestracji spółki, należy opublikować odpowiednie ogłoszenia w prasie lub na stronie internetowej, aby poinformować o powstaniu i działalności spółki. Po zakończeniu rejestracji należy zadbać o odpowiednią dokumentację spółki, taką jak protokoły z posiedzeń członków zarządu, umowy spółki, faktury itp.

Rejestracja spółki to proces składający się z wielu kroków, który wymaga spełnienia wielu formalności i złożenia odpowiednich dokumentów. Zalecane jest skorzystanie z pomocy specjalistów, takich jak doradcy podatkowi czy prawnicy, aby zagwarantować prawidłowe przeprowadzenie rejestracji i uniknąć ewentualnych błędów.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki?

Aby zarejestrować spółkę, należy podać podstawowe informacje osobowe, a więc imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL. Konieczne jest także posiadanie podpisu zaufanego bądź kwalifikowanego. Jeżeli spółkę chce założyć obcokrajowiec nieposiadający numeru PESEL, będzie potrzebował dowodu osobistego oraz paszportu, a także podpisu kwalifikowanego. Rejestrację spółki warto powierzyć profesjonalistom, wówczas ilość formalności zredukowana jest do minimum.

Rejestracja spółki z o.o online

Obecnie istnieje już możliwość zarejestrowania spółki za pośrednictwem internetu, bez wychodzenia z domu. Korzystając z usług Biura, masz możliwość zarejestrowania nowej spółki w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu dostarczenia niezbędnych informacji. Mniej więc tyle trwa rejestracja w systemie internetowym s24. Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego trwa zwykle około tygodnia, a wszelkie pozostałe formalności zajmują kolejny tydzień. Oznacza to, że całość rejestracji spółki powinna zamknąć się w ciągu 2 tygodni.

Biuro Spółki- dlaczego warto skorzystać z usług?

Założenie spółki nie musi być zadaniem skomplikowanym i trudnym do przebrnięcia. Dzięki kompleksowym usługom rejestracji spółki możliwe jest załatwienie wszystkich formalności szybko, bezproblemowo i niedrogo! Koszt usługi to 1000 zł. Do tego należy doliczyć 350 zł za wpis do KRS. Brak dodatkowych, ukrytych kosztów i przejrzyste warunki współpracy sprawiają, że rejestracja spółki jest o wiele prostsza. Spółkę możesz zarejestrować z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu.