Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Na czym polega outsourcing operacyjny?

outsourcing operacyjny

Obecne przedsiębiorstwa dokładają coraz więcej starań, aby ulepszyć świadczone przez siebie usługi, jakość produktów oraz kadrę pracowniczą. Współczesne rozwiązania marketingowe i technologiczne pozwalają na rozwinięcie skrzydeł i zapewnienie szybszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wprowadzanie nowych technik szkoleniowych i biznesowych jest kluczem do osiągnięcia sukcesu.

  1. Co to jest outsourcing operacyjny?
  2. Podstawowe korzyści z outsourcingu
  3. Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na outsourcing operacyjny?

Przyjrzymy się zatem bliżej zagadnieniu outsourcingu, ponieważ może on pomóc niejednej firmie zdobyć ogromne uznanie na rynku oraz zwiększyć jej prestiż.

Co to jest outsourcing operacyjny?

Na samym początku warto wyjaśnić sobie znaczenie nazwy outsourcing. Jest to połączenie trzech angielskich słów – outside, resource i use, które w zamyśle miały oznaczać korzystanie przez jeden podmiot z zasobów drugiego podmiotu, czyli zewnętrznych źródeł. W biznesowym tłumaczeniu można to pojęcie ująć jako zlecanie wykonania pewnych zadań (częściowo lub w całości) innej firmie, która ma zrobić to lepiej i taniej. Działania firmy zewnętrznej muszą być wykonane na najwyższym poziomie, aby outsourcing był opłacalny. Specjaliści wyróżniają dwa podstawowe rodzaje outsourcingu – pełny i selektywny, który różni się zakresem powierzonych zadań. W przypadku selektywnego klient decyduje jakie obszary objąć umową, natomiast w pierwszym outsourcing operacyjny zawiera jedną pełną dziedzinę.

Podstawowe korzyści z outsourcingu

Umiejętnie przeprowadzony outsourcing operacyjny charakteryzuje się doprowadzeniem do bezwarunkowego sukcesu danej firmy oraz wystąpieniem wielu korzyści.

Do najważniejszych korzyści outsourcingu należą przede wszystkim:

  • Firma powierzając niektóre dziedziny innej, zewnętrznej marce może skupić się na swoich głównych celach i je realizować.
  • Odciąża wybrane działy firmy
  • Zapewnia wysoką jakość wszystkich usług w firmie, ponieważ nie trzeba skupiać się na dopilnowaniu każdej jej dziedziny – robi to firma zewnętrzna.
  • Możliwość utrzymania mniejszego poziomu zatrudnienia
  • Wykwalifikowany personel, który nie jest obładowany masą dodatkowych zadań

Powyżej przedstawione zalety należą do tych najbardziej podstawowych. Specyfika przedsiębiorstwa korzystającego z usług zewnętrznych firm weryfikuje więcej dodatkowych zalet.

Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na outsourcing operacyjny?

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie w swojej firmie procesu outsourcingi. Głównym powodem może być obniżenie kosztów prowadzenie firmy oraz maksymalizacja efektywności i wydajności. Bardzo ważny jest również podział ryzyka między przedsiębiorstwo zewnętrzne, a klienta, co daje dodatkową dozę bezpieczeństwa. Nie wolno zapomnieć również o możliwości koncentrowania się na głównych zadaniach i celach firmy.