Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Na czym polega skuteczna komunikacja interpersonalna w firmie?

ZEW Na czym polega skuteczna komunikacja interpersonalna w firmie_

Fundamentem sukcesu każdego biznesu jest skuteczne porozumiewanie się. W związku z tym naturalne jest pytanie, jak powinna wyglądać komunikacja interpersonalna w firmie? Jak pracownicy powinni rozmawiać między sobą i przekazywać informacje, aby osiągać założone cele?

Czym jest komunikacja interpersonalna w firmie?

Przez komunikację w środowisku zawodowym rozumiemy wszelkie informacje, opinie czy polecenia, które wymieniają między sobą pracownicy. Na komunikację składa się zarówno wszystko to, co werbalne, czyli słowa, ton, jak i to, co niewerbalne, czyli gesty czy mimika twarzy. W przypadku komunikacji w firmie mówi się także o jej poziomych i pionowych wariantach. Pierwszy typ dotyczy komunikacji między pracownikami tego samego szczebla, drugi natomiast obejmuje komunikaty w relacji przełożony-podwładny.

Na czym polega skuteczna komunikacja?

Podstawą wymiany informacji w środowisku zawodowym jest odnoszenie się do rozmówcy z szacunkiem. Niezwykle ważna jest także otwarta postawa na drugiego człowieka, która wiąże się z aktywnym słuchaniem drugiej osoby. Błędem jest więc przerywanie czy wtrącanie krytycznych uwag w sposób, który może umniejszać rozmówcy. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest parafrazowanie wypowiedzi czy dopytywanie, czy dobrze zrozumieliśmy daną kwestię.

Na tym nie kończy się uważność w komunikacji. Dotyczy ona również formułowania komunikatów, które powinny charakteryzować się zwięzłością, precyzją i jasnością dla wszystkich uczestników rozmowy. Oznacza to, że należy unikać żargonu, czy niepotrzebnego słownictwa.

Skuteczność komunikacji oznacza także, że dociera ona do wszystkich zainteresowanych, bez względu na to, czy spotykamy się na żywo, czy rozmowa jest prowadzona przez medium, np. telefon czy wideo. Nikogo nie możemy pomijać (np. ludzi pracujących zdalnie). Brak transparentności w firmie to ogromny błąd, który może skutkować niezadowoleniem pracowników, spadkiem zaufania czy szerzeniem się niechcianych plotek.

Jak zrozumieć styl komunikacji w firmie?

Jednym ze skutecznych sposobów na ocenę aktualnego stanu komunikacji w firmie jest przeprowadzenie badania Extended DISC. To nowoczesne narzędzie biznesowe, które bada pracowników w kontekście 4 podstawowych typów zachowań: Dominującym (D), Towarzyskim (I), Wspierającym (S), Dokładnym (C). Rezultatem badania Extended DISC jest obszerny raport, który analizuje odpowiedzi pracownika zaznaczone w kwestionariuszu on-line. Raporty Extended DISC można wykorzystać w wielu obszarach funkcjonowania biznesu. To świetne narzędzie wspomagające rekrutację i naprawę komunikacji interpersonalnej w firmie. Dzięki szczegółowemu omówieniu stylu komunikacji w firmie zarządzający mogą wyciągnąć wiele konstruktywnych wniosków na temat zespołu czy poszczególnych osób. Szczególnie ważne mogą okazać się decyzje dotyczące rozwoju pracownika lub zespołu, co może pomóc w poprawie komunikacji interpersonalnej w firmie.

Przeczytaj także: https://extended.tools/skuteczna-komunikacja-w-zespole-pracujacym-zdalnie-style-komunikacji-interpersonalnej/