Pomysł na biznes / Franczyza / Pomysł na firmę
Firma Startupy

Pomysł na własny biznes dzięki kodom PKD

pomysł na biznes PKD

Czym są kody PKD

PKD inaczej Polska Klasyfikacja Działalności to kod działalności jaką chcemy prowadzić. Każdy przedsiębiorca zaczynający swój biznes zobowiązany jest do wpisu w ewidencję numeru PKD. W przypadku rejestracji w CEIDG podaje się jeden kod główny, który wskazuje na przeważającą działalność i kody działalności dodatkowej. W związku z tym, nie ma zdefiniowanej ilości skrótów jakie powinniśmy użyć podczas wypełniania wniosku. Wyszukiwarka listy kodów znajduje się na stronie biznes.gov.pl. Jak zatem wykorzystać kody PKD jako pomysł na własny biznes ?

Pomysł na własny biznes a kody PKD

pomysł na własny biznes - kody PKDW sieci istnieją strony podsuwające pomysł na własny biznes w formie listy, bez szczegółowych opisów, i wymagań wobec przedsiębiorcy . W związku z tym treści nie różnią się za wiele od listy przedstawionej w katalogu kodów PKD. Dlatego warto także skorzystać z wyszukiwarki, którą znajdujemy na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd.
Dodatkowo na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd znajdziemy klasyfikację kodów PKD podzielonych na sekcje. Jak zatem skorzystanie z obszernej listy pomoże nam zaleźć pomysł na własny biznes.

Klasyfikacja kodów PKD

kody PKD - pomysł na własny biznes - kody PKD
klasyfikacja kodów pkd – pomysł na własny biznes – kody PKD

– Sekcja A – ROLNICTWO, LEŚNICTWO, A TAKŻE ŁOWIECTWO I RYBACTWO
– Sekcja B – GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
– Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
– Sekcja D – WYTWARZANIE A TAKŻE ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
– Sekcja E – DOSTAWA WODY ORAZ GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
– Sekcja F – BUDOWNICTWO
– Sekcja G – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
– Sekcja H – TRANSPORT A TAKŻE GOSPODARKA MAGAZYNOWA
– Sekcja I – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
– Sekcja J – INFORMACJA I KOMUNIKACJA
– Sekcja K – DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA A TAKŻE UBEZPIECZENIOWA
– Sekcja L – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
– Sekcja M – DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
– Sekcja N – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
– Sekcja O – ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
– Sekcja P – EDUKACJA
– Sekcja Q – OPIEKA ZDROWOTNA A TAKŻE POMOC SPOŁECZNA
– Sekcja R – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
– Sekcja S – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
– Sekcja T – GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
– Sekcja U – ORGANIZACJE A TAKŻE ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Klasyfikacja kodów PKD możemy znaleźć w formie papierowej w każdym wydziale działalności gospodarczej, czyli miejscu w którym możemy założyć działalność gospodarczą.

Zapraszamy do przeczytania poprzedniego wpisu w którym przedstawiliśmy inne praktyczne sposoby na zalezienie pomysłu na własny biznes pod tym linkiem.

Powiązane artykuły

Pomysł na biznes

teoriabiznesu.pl

Praca zdalna jako pomysł na biznes

teoriabiznesu.pl

Pomysł na biznes ? A może Franczyza

teoriabiznesu.pl