Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Tłumaczenia przysięgłe – kiedy są konieczne?

kolorowe strzałki z nazwami różnych języków

Artykuł sponsorowany

Zwykle, gdy chcemy przetłumaczyć tekst z jednego języka na drugi, udajemy się do tłumacza. Ale nie w każdym przypadku zwykły tłumacz jest właściwą osobą – czasem, w pewnych okolicznościach, pomóc nam może jedynie tłumacz przysięgły. Jakie to okoliczności? Kim jest tłumacz przysięgły i czym tłumaczenie przysięgłe różni się od zwykłego? Poznaj różnicę, a już zawsze będziesz wiedział, do którego tłumacza się zwrócić.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe, inaczej nazywane uwierzytelnionym lub poświadczonym, jest tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego i wykonuje się je, gdy przekładowi poddane muszą zostać dokumenty – wówczas, pod kilkoma jednak warunkami, tekst tłumaczenia ma moc prawną równą mocy dokumentu źródłowego.

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonuje się w przypadku:

 • umów – np. umowy kupna – sprzedaży nieruchomości czy samochodu, umowy najmu, kontrakty, umowy o pracę, umowy spółek, itd.,
 • aktów prawnych – aktów urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu,
 • dokumentacji medycznej,
 • aktów darowizny, testamentów,
 • upoważnień i pełnomocnictw,
 • dokumentacji technicznej pojazdów sprowadzonych z zagranicy,

Jeśli jednym z takich dokumentów dysponujesz i potrzebujesz przetłumaczyć go na język obcy, to przyda Ci się dobry tłumacz przysięgły angielski (lub inny – w zależności od tego, na jaki język potrzebujesz przełożyć swój dokument).

dokumenty do tłumaczenia

Czym tłumaczenie przysięgłe różni się od zwykłego?

Przede wszystkim tym, że ma moc prawną – jeśli musisz się nim posłużyć w urzędzie lub innej placówce publicznej, to tłumaczenie uwierzytelnione zostanie przyjęte i uhonorowane dokładnie tak, jakby było dokumentem oryginalnym.

Jak jednak wspomnieliśmy na samym wstępie, tłumaczenie przysięgłe musi spełnić pewne warunki, aby można było traktować je jako dokument o mocy prawnej. Do warunków tych należą:

 • każda strona dokumentu docelowego powinna zostać opatrzona pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego,
 • w dokumencie powinien znajdować się dokładny opis wszelkich elementów niebędących właściwą treścią dokumentu oryginalnego, ale znajdujących się na nim – znaczków skarbowych, podpisów, pieczęci, itp.,
 • tłumaczenie powinno zawierać informację o rodzaju dokumentu tłumaczonego – czy był to oryginalny dokument, czy jego kopia lub odpis,
 • pod treścią tłumacz powinien odręcznie spisać tzw. formułę poświadczającą,
 • każdy przetłumaczony dokument musi zostać wpisany do tak zwanego repertorium tłumacza przysięgłego oraz opatrzony numerem.

Warunkiem niezbędnym jest oczywiście wierność treści tłumaczenia wobec dokumentu oryginalnego oraz zachowanie poprawności językowej w dokumencie.

Kto może wykonać tłumaczenie przysięgłe?

Tłumacz przysięgły, rzecz jasna. To osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, której uprawnienia zostały nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Osoba taka musi zdać państwowy egzamin ze znajomości języka obcego w mowie i piśmie oraz zostać wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych.

Korzystanie z usług tłumacza przysięgłego daje więc pewność, że korzystasz z usług osoby, która rzeczywiście doskonale włada językiem obcym. W trakcie realizacji swoich usług musi wykazywać się całkowitą bezstronnością oraz profesjonalizmem – należy pamiętać, że za wszelkie błędy i niedopatrzenia tłumacz przysięgły odpowiada prawnie. Może on zostać ukarany grzywną, a nawet pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu.

Czy tłumaczenia przysięgłe mogą być ustne?

Oczywiście, tłumaczenie uwierzytelnione może zostać wykonane w formie ustnej, chociaż wykonuje się je w nieco innych sytuacjach niż tłumaczenia pisemne. Może zostać sporządzone na przykład na potrzeby policji, służby celnej, żandarmerii lub sądu, gdy zeznania składa obcokrajowiec nie znający języka polskiego. Albo w kancelarii notarialnej czy urzędzie stanu cywilnego (w czasie ślubu Polaka/Polki z obcokrajowcem). Wykorzystuje się je także na egzaminach, w czasie zawierania umów lub na zebraniach.

Kiedy wystarczy Ci tłumaczenie zwykłe?

Zupełnie inne wymagania stawia się wobec tłumaczy i tłumaczeń zwykłych. Tłumaczem zwykłym może zostać każdy, kto biegle posługuje się językiem obcym – i nie potrzebuje do tego ani kursów, ani egzaminów, ani uprawnień zawodowych. Ponosi też inną odpowiedzialność – jeśli popełnia błędy lub nie jest dość staranny w czasie wykonywania swojej pracy, to po prostu straci klienta i reputację, ale nic ponadto.

Tłumacz zwykły, realizując zlecone mu tłumaczenia, nie ma obowiązku odnotowywać ich (poza prowadzeniem dokumentacji na potrzeby rozliczeń skarbowych) w rejestrze, nadawać im numerów ani podpisywać się pod nimi. W związku z tym gotowy tekst nie jest dokumentem i ma mocy prawnej. A kiedy wybrać tłumaczenie zwykłe zamiast uwierzytelnionego? Wykonuje się je w przypadku:

 • książek,
 • broszur, katalogów reklamowych,
 • artykułów, opracowań,
 • wiadomości e-mail, nieformalnej korespondencji biznesowej,
 • instrukcji obsługi sprzętu.

Podsumowanie

Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) to bardzo szczególny rodzaj tłumaczenia i w szczególnych sytuacjach jest wykorzystywane. Wymaga od wykonującego je tłumacza wiedzy, umiejętności i pełni profesjonalizmu.