Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Internet

Na czym polega implementacja systemu Microsoft Dynamics 365?

implementacja systemu Microsoft Dynamics

Implementacja nowego systemu wiąże się z wieloma zmianami, zarówno w charakterze pracy, jak i strukturze całej firmy. Wprowadzenie do biznesu systemu Microsoft Dynamics 365 pozwoli na znacznie sprawniejsze wykonywanie procesów, zadań i projektów; Microsoft Dynamics 365 jest również skarbnicą wielu funkcji i narzędzi, które łączą w sobie możliwości kilku modułów i systemów. Tak skonstruowany system pozwoli na uporządkowaną, kompleksową pracę na wyższym poziomie.

Istnieje wiele strategii, które można przyjąć przy wdrażaniu systemu Microsoft Dynamics 365. Podstawowym założeniem implementacji powinno być usprawnienie istniejących już systemów, narzędzi i funkcji, a także integracja nowego systemu z wcześniej przyjętymi założeniami, zadaniami i funkcjonowaniem firmy. Proces implementacji nie jest wyłącznie skupiony na samym włączeniu nowego systemu w strukturę firmy; wdrożenie poprzedza stworzenie szczegółowego planu, który pozwoli na osiągnięcie jak najkorzystniejszych rezultatów. Dodatkowo istotny jest również etap po wdrożeniu, kiedy to następuje testowanie nowego systemu.

Przyjrzyjmy się teraz, jak krok po kroku wygląda implementacja systemu Microsoft Dynamics 365.

Krok 1: Ocena

Początek implementacji to ewaluacja i decyzje odnośnie tego, jakie są aktualne potrzeby i cele firmy. Na tej podstawie wybierany jest moduł, który okaże się najlepiej dopasowany do określonych założeń, a wraz z nim konkretne narzędzia i funkcje, z których firma będzie mogła korzystać na rzecz usprawnienia swoich procesów.

Krok 2: Plan

Stworzenie dokładnego planu wdrożenia jest niezwykle ważnym elementem całej implementacji; od czynników zawartych w planie zależeć może czas poświęcony na wdrożenie systemu, koszty operacji, a także późniejsza efektywność systemu w strukturze firmy. Warto więc na tym etapie rozważyć wszelkie braki, które mogą być uzupełnione przez wprowadzony system, a także wszystkie niezbędne kroki, które pomogą wykluczyć ewentualne zakłócenia.

Krok 3: Realizacja

W trakcie egzekwowania implementacji nieoceniona jest sprawna komunikacja między członkami zespołu. Wszystkie procesy powinny zachodzić płynnie, co pozwoli na sprawne i oszczędne przeprowadzenie wdrożenia. Na tym etapie ważna jest również migracja danych; niezbędne będą więc odpowiednio zaprojektowane dokumenty, które pozwolą na bezbłędny transfer informacji.

Krok 4: Testy

Po wdrożeniu systemu konieczne jest przeprowadzenie testów. W tym celu można użyć przykładowej bazy danych, dzięki której oceniona zostanie dokładność systemu i precyzja używanych narzędzi. Warto też zwrócić uwagę na interfejs systemu, czy w drodze implementacji został on poprawnie zintegrowany.

Krokiem opcjonalnym, choć z pewnością wartym rozważenia, jest przeprowadzenie analizy luk (gap analysis), której celem jest określenie brakujących elementów w przeprowadzonej implementacji. Pozwoli to nie tylko na wdrożenie ewentualnych poprawek, ale też ulepszenie przyszłych operacji związanych z nowymi systemami.

Więcej informacji znajdziesz na https://xplusglobal.com/pl/dynamics-implementation/