Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Kategoria : Wszystkie znaki drogowe

Wszystkie znaki drogowe z opisem – nauka

Znaki drogowe – informacyjne

Znaki informacyjne wskazują kierującemu pojazdem na rodzaj drogi, sposób poruszania się niej, a także informują o obiektach znajdujących się w pobliżu. Mogą one na przykład informować o drodze z pierwszeństwem przejazdu, drodze dla rowerów, drodze jednokierunkowej, przejściu dla pieszych, drodze ekspresowej i wielu innych. Dodatkowo informują o obiektach które znajdują się przy drodze, lub w jej pobliżu takich jak na przykład: Szpital, Policja, stacja paliw, poczta, myjnia, wulkanizacja, hotel czy punkt informacji turystycznej. Pod znakami mogą być umieszczone tabliczki z określonymi informacjami.

Znaki drogowe – nakazu

Znaki nakazu zobowiązują kierowców do odpowiedniego zachowania się na drodze. Wyjątek stanowi znak C-16 oznaczający drogę dla pieszych. Za pomocą znaków nakazu uczestnik drogi informowany jest o sposobie poruszania się. Może to dotyczyć kierunku jazdy, minimalnej prędkości i nakazu używania łańcuchów antypoślizgowych. Znaki te mają kształt koła o niebieskim tle, a symbole zamieszczone wewnątrz są koloru białego. Wyjątek stanowi znak C-17 który ma kształt prostokąta i wskazuje kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Kierowca zobowiązany jest do natychmiastowego zastosowania się do znaku, gdyż w przeciwnym wypadku może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Znaki drogowe – ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze informują uczestnika ruchu o niebezpieczeństwach jakie mogą wystąpić na drodze lub o niebezpieczeństwach, które już na niej występują. Do pierwszej grupy należą znaki ostrzegające na przykład przed zwierzyną leśną lub gospodarczą, a także przed zjawiskami uzależnionymi od warunków pogodowych. Druga grupa to znaki informujące o niebezpieczeństwach, które na stałe występują na drodze. Mogą to być na przykład znaki ostrzegające przez niebezpiecznym zakrętem, czy skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną. Równocześnie zobowiązują kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności. Znaki te mają kształt trójkąta równobocznego, którego wierzchołek skierowany jest do góry. Wyjątek stanowi znak #A-7 – ustąp pierwszeństwa, który jest skierowany wierzchołkiem w dół.

Znaki drogowe – zakazu

Jak wyglądają znaki zakazu? Co oznaczają? Znaki zakazu mają na celu ustalić organizację ruchu i poprawić bezpieczeństwo na jezdni. Doskonale uzupełniają się z pozostałymi znakami, które znajdziemy na drodze. Przykładem może być znak ostrzegawczy informujący o nierównej drodze i towarzyszący mu znak ograniczający prędkość. Maja one kształt koła z czerwoną obwódką, a wewnątrz znajdziemy czarny symbol na białym tle. Wyjątek stanowią trzy znaki zakazu: stop, strefa ograniczonego postoju oraz strefa ograniczonej prędkości. Pod znakiem może zostać umieszczona tabliczka T-20, wskazująca długość odcinka na którym obowiązuje dany zakaz, lub tabliczka T-21 wskazująca odległość znaku do miejsca od którego, lub w którym ten zakaz obowiązuje.

Nasz kanał na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrvfTa7uVHkyWDAL5QLRobg

Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A13 – Ruchomy most

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A13? Znak A-13 oznacza ruchomy most i ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się ruchomym mostem, zwodzonym lub obrotowym. Znak ten występuje niezwykle rzadko. Wraz z nim mogą zostać umieszczone inne znaki, zobowiązujące na przykład do zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności, a także informujące o maksymalnej......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A12a, A12b i A12c – Zwężenie jezdni

teoriabiznesu.pl
Co oznaczają znaki drogowe A12a, A12b i A12c? Znaki A-12a A-12b i A-12c oznaczają zwężenie jezdni z jednej, lub dwóch stron. Mogą one spowodować utrudnienie w ruchu, dlatego zbliżając się do takiego miejsca należy zachować szczególna ostrożność. Równocześnie należy dostosować prędkość prowadzonego pojazdu, tak aby bezproblemowo przemierzyć taki odcinek jezdni.......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A11 i A11a – nierówna droga / próg zwalniający

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A11 i A11a? Znak A-11 oznacza nierówną drogę i ostrzega kierowcę przed wybojami na jezdni. Mogą one powodować utrudnienia w ruchu drogowym, lub stanowić zagrożenie dla kierującego. Jeżeli nie ograniczymy prędkości możemy narazić się nawet na uszkodzenie pojazdu. Przeważnie znak ten umieszczany jest w miejscach, gdzie......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A9 i A10 – przejazd kolejowy

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A9 i A10? Znak A-9 oznacza, że zbliżamy się do przejazdu kolejowego z zaporami, natomiast znak A-10 ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym w zapory. Znak A-9 ostrzega przed zbliżającym się przejazdem kolejowym z zaporami, które zamykają się na całą szerokość jezdni, lub pół-zaporami. Znakowi temu zazwyczaj......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A8 – Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A8? Znak A-8 oznacza skrzyżowanie o ruchu okrężnym potocznie zwanym rondem. Za tym znakiem panuje ruch okrężny, odbywający się dookoła wyspy, lub placu w kierunku wskazanym przez strzałki na znaku. Kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność i przepuścić pojazdy już znajdujące się na rondzie. Skrzyżowanie okrężne......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A6a, A6b i A6c – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A6a, A6b i A6c? Znaki A-6a, A-6b i A-6c informują o skrzyżowaniu z dróg z droga podporządkowaną. Chociaż kierowca jest na drodze z pierwszeństwem przejazdy, to w takim wypadku także musi zachować szczególną ostrożność  i zwrócić uwagę na pojazdy chcące włączyć się do ruchu. Znak A-6a......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A5 – Skrzyżowanie dróg

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A5? Znak A-5 oznacza skrzyżowanie dróg na którym wszystkie krzyżujące się drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa i zobowiązuje kierowców do zachowania szczególnej ostrożności. Znak ten możemy spotkać na drogach osiedlowych. W tym wypadku żadna z dróg nie została oznaczona jako droga główna, ani podporządkowana. Co......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A3 i A4 – Niebezpieczny zakręt pierwszy w prawo / lewo

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A3? Znak A-3 oznacza niebezpieczne zakręty z których pierwszy jest w prawo, natomiast znak A-4 informuje o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo. Znaki te ostrzegają przed serią niebezpiecznych zakrętów, z których drugi może być zarówno zakrętem w prawą, lub w lewą stronę. Jeżeli......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A1 i A2 – Niebezpieczny zakręt

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A1? Znak A-1 ostrzega kierującego pojazdem przed niebezpiecznym zakrętem w prawo, natomiast znak A-2 ostrzega kierującego pojazdem przed niebezpiecznym zakrętem w lewo. Znaki te oznaczają pojedynczy łuk poziomy którego kąt zwrotu jest większy niż 5 stopni. Znaki te możemy spotkać w miejscach, w których widoczność na......
Znaki ostrzegawcze

Znak A-17 – Dzieci ( przejście dla dzieci )

teoriabiznesu.pl
Poniżej omówimy znak A-17 ( A17 ) – Dzieci ( przejście dla dzieci ) Znak A-17 – omówienie Znak ostrzegawczy A-17 umieszczany jest w miejscach szczególnie uczęszczanych przez dzieci. W takim wypadku należy zachować szczególną ostrożność. Alternatywą dla tego znaku jest znak informacyjny D-6 i D-6a wraz z umieszczoną tabliczką......