Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Kategoria : Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze jakie możemy zobaczyć na polskich drogach

Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A16 – Przejście dla pieszych

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A16? Znak A-16 jest to znak oznaczający przejście dla pieszych. Informuje on kierowcę o miejscu, gdzie ruch pieszych przecina drogę. Miejsce takie może być słabo widoczne, znajdować się przy szkole, lub przedszkolu. W tym wypadku należy zwrócić szczególną ostrożność. Znak ten stawia się przed przejściami dla......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A15 – Śliska jezdnia

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A15? Znak A-15 ostrzega kierującego przed możliwością wystąpienia śliskiej nawierzchni. Może to być spowodowane zmianą nawierzchni jezdni, a także stałym lub okresowym jej zawilgoceniem. Znak ten zobowiązuje kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości jazdy do warunków. Zlekceważenie znaku może doprowadzić do wpadnięcia w poślizg.......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A14 – Roboty na drodze

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A14? Znak A-14 oznacza Roboty na drodze i ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżaniem się do miejsc, w których odbywają się prace drogowe. Mogą one stanowić utrudnienie. Znak A-14 może występować z innymi oznaczeniami, na przykład tymi które ograniczają prędkość, lub zakazują wyprzedania. Kierowca widzący taki znak......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A13 – Ruchomy most

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A13? Znak A-13 oznacza ruchomy most i ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się ruchomym mostem, zwodzonym lub obrotowym. Znak ten występuje niezwykle rzadko. Wraz z nim mogą zostać umieszczone inne znaki, zobowiązujące na przykład do zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności, a także informujące o maksymalnej......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A12a, A12b i A12c – Zwężenie jezdni

teoriabiznesu.pl
Co oznaczają znaki drogowe A12a, A12b i A12c? Znaki A-12a A-12b i A-12c oznaczają zwężenie jezdni z jednej, lub dwóch stron. Mogą one spowodować utrudnienie w ruchu, dlatego zbliżając się do takiego miejsca należy zachować szczególna ostrożność. Równocześnie należy dostosować prędkość prowadzonego pojazdu, tak aby bezproblemowo przemierzyć taki odcinek jezdni.......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A11 i A11a – nierówna droga / próg zwalniający

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A11 i A11a? Znak A-11 oznacza nierówną drogę i ostrzega kierowcę przed wybojami na jezdni. Mogą one powodować utrudnienia w ruchu drogowym, lub stanowić zagrożenie dla kierującego. Jeżeli nie ograniczymy prędkości możemy narazić się nawet na uszkodzenie pojazdu. Przeważnie znak ten umieszczany jest w miejscach, gdzie......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A9 i A10 – przejazd kolejowy

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A9 i A10? Znak A-9 oznacza, że zbliżamy się do przejazdu kolejowego z zaporami, natomiast znak A-10 ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym w zapory. Znak A-9 ostrzega przed zbliżającym się przejazdem kolejowym z zaporami, które zamykają się na całą szerokość jezdni, lub pół-zaporami. Znakowi temu zazwyczaj......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A8 – Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A8? Znak A-8 oznacza skrzyżowanie o ruchu okrężnym potocznie zwanym rondem. Za tym znakiem panuje ruch okrężny, odbywający się dookoła wyspy, lub placu w kierunku wskazanym przez strzałki na znaku. Kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność i przepuścić pojazdy już znajdujące się na rondzie. Skrzyżowanie okrężne......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A6a, A6b i A6c – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A6a, A6b i A6c? Znaki A-6a, A-6b i A-6c informują o skrzyżowaniu z dróg z droga podporządkowaną. Chociaż kierowca jest na drodze z pierwszeństwem przejazdy, to w takim wypadku także musi zachować szczególną ostrożność  i zwrócić uwagę na pojazdy chcące włączyć się do ruchu. Znak A-6a......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A5 – Skrzyżowanie dróg

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A5? Znak A-5 oznacza skrzyżowanie dróg na którym wszystkie krzyżujące się drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa i zobowiązuje kierowców do zachowania szczególnej ostrożności. Znak ten możemy spotkać na drogach osiedlowych. W tym wypadku żadna z dróg nie została oznaczona jako droga główna, ani podporządkowana. Co......