Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Znaki informacyjne

Znak drogowy D-7 i D-8: Droga ekspresowa

znak d7 droga ekspresowa

Co oznacza znak drogowy D-7?

Znak drogowy D-7 oznacza początek, lub kontynuację drogi ekspresowej.

Zobacz film:

W Polsce droga ekspresowa oznaczona jest literą S i wyraża ją znak E-15D Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie do 3,5 ton dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej dwujezdniowej to 120 km/h, natomiast na drodze jednojezdniowej 100 km/h Dla pozostałych pojazdów oraz zespołów pojazdów z przyczepą dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej dwujezdniowej i jednojezdniowej to 80 km/h

Art 19 Ustawy o Ruchu Drogowym

  1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
  2. Kierujący pojazdem jest obowiązany: 1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

Znak drogowy D-8 oznacza koniec drogi ekspresowej.