Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-13 i C-13a: Droga dla rowerów (C13)

znak drogowy c13 i c13a

Co oznacza znak drogowy C13 i C13a?

Znak C-13 C13a nakazuje kierującemu rowerem poruszanie się po drodze specjalnie do tego celu przeznaczonej, czyli drodze dla rowerów. Jeśli taka droga biegnie równolegle do jezdni, po której poruszają się pozostałe grupy pojazdów, rowerzysta nie może poruszać się po innej drodze niż ścieżka rowerowa.

Znaki nakazu zobowiązują kierowców do odpowiedniego zachowania się na drodze. Wyjątek stanowi znak C-16 oznaczający drogę dla pieszych. Za pomocą znaków nakazu uczestnik drogi informowany jest o sposobie poruszania się. Może to dotyczyć kierunku jazdy, minimalnej prędkości i nakazu używania łańcuchów antypoślizgowych.

Powiązane artykuły

Znak drogowy A9 i A10 – przejazd kolejowy

teoriabiznesu.pl

Znak A24 – Rowerzyści

teoriabiznesu.pl

Znak drogowy A18a i A18b – Zwierzęta gospodarskie / dzikie

teoriabiznesu.pl