Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Wszystkie znaki drogowe Znaki nakazu

Znak C-8 (C8) – Nakaz jazdy w prawo, lub w lewo

znak drogowy c8

Co oznacza znak drogowy C8?

Znak C-8 nakazuje kierującemu pojazdem jazdę w prawo, lub w lewo. Oznacza on zakaz jazdy na wprost. Stosowany jest w miejscach, gdzie jazda na wprost jest niemożliwa, lub droga na wprost jest wylotem drogi jednokierunkowej.

Znaki nakazu zobowiązują kierowców do odpowiedniego zachowania się na drodze. Wyjątek stanowi znak C-16 oznaczający drogę dla pieszych. Za pomocą znaków nakazu uczestnik drogi informowany jest o sposobie poruszania się. Może to dotyczyć kierunku jazdy, minimalnej prędkości i nakazu używania łańcuchów antypoślizgowych. Znaki te mają kształt koła o niebieskim tle, a symbole zamieszczone wewnątrz są koloru białego. Wyjątek stanowi znak C-17 który ma kształt prostokąta i wskazuje kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Kierowca zobowiązany jest do natychmiastowego zastosowania się do znaku, gdyż w przeciwnym wypadku może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Powiązane artykuły

Znak C-9 i C-10 (C9 i C10) – Nakaz jazdy z prawej/lewej strony znaku

teoriabiznesu.pl

Znak drogowy B-41 (B41): Zakaz ruchu pieszych

teoriabiznesu.pl

Znak drogowy A26 – Lotnisko

teoriabiznesu.pl