Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Czy Hiszpania to dobre miejsce na biznes?

biznes w Hiszpanii

Hiszpania, czwarte pod względem liczby ludności Państwo Unii Europejskiej, jest krajem wysoko rozwiniętym, a mimo to wciąż szybko rozwijającym się. Ponadto, Hiszpania może się pochwalić naprawdę wysoką pozycję na świecie pod względem znaczenia swojej sytuacji gospodarczej, jest to 14. największa gospodarka na świecie pod względem wielkości PKB, Ze względu na swoje dobrze skomunikowane położenie Hiszpania pozostaje rynkiem otwartym. Innym powodem, dla którego Hiszpania jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia i prowadzenia biznesu, jest to, że istnieje wiele branż, w których konkurencja nie jest jeszcze duża, np. branża IT, graficzna, sprzedażowa co pozwala zakładać, iż mając dobry pomysł i biznesplan, założenie firmy w Hiszpanii może okazać się jednym z najlepszych sposobów na odniesienie sukcesu w Europie.

Czy to oznacza, że każdy biznes w Hiszpanii jest skazany na sukces?

Nic bardziej mylnego. Pomimo, że Hiszpania w teorii jest dogodnym miejscem na inwestycje to nigdy nie można zagwarantować, że biznes osiągnie sukces. Zależy to bowiem od wielu zmiennych, jak chociażby sektor, w ramach którego planowana jest inwestycja. Najlepiej prosperującymi w Hiszpanii są: sektor biznesowo-bankowy, przemysłowy oraz turystyczny. Hiszpania jest ponadto liderem zaawansowanych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Kolejnym czynnikiem wpływającym na sukces inwestycji jest jej lokalizacja. Dla przykładu Katalonia reprezentuje ogromną część hiszpańskiej gospodarki, a w Barcelonie siedziby mają takie startupy jak Glovo czy Badi. Co więcej, według rankingu Financial Times, to właśnie Katalonia była najlepszym regionem na południu Europy do inwestowania w latach 2020-2021.

Czy założenie firmy w Hiszpanii jest łatwe?

Według rankingu „Global Business Complexity Index 2021”, przeprowadzonego przez TMF Group, Hiszpania znajduje się na 34 miejscu (na 77 krajów) pod względem złożoności prowadzenia biznesu. To wcale nie musi oznaczać, że w Hiszpanii założenie i prowadzenie firmy jest trudne. W tym samym rankingu bowiem Polska plasuje się na 10 miejscu. Pozwala to wysnuć wniosek, że, co do zasady, prowadzenie biznesu w Hiszpanii jest prostsze niż prowadzenie biznesu w Polsce.

Rozwój i ożywienie gospodarcze

W celu promowania inwestycji, zatrudnienia, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, Hiszpania rozwinęła znaczny system wsparcia i zachęt, z których mogą korzystać inwestorzy. Szczególny nacisk kładzie się tu na kształtowanie stabilnego zatrudnienia, badania nad rozwojem gospodarczym oraz innowacje technologiczne, podczas gdy wizytówką Hiszpanii pozostają sektory: produkcyjny, rolniczy, usługowy i turystyczny.

Wbrew wielu stereotypom, kraj ten przeżywa szybkie ożywienie gospodarcze dzięki solidnym prognozom i relacjom nawiązanym poprzez członkostwo w UE i NATO. Zagranicznych inwestorów do Hiszpanii przyciąga nie tylko jej silny rynek krajowy, który może pochwalić się znaczącą siłą nabywczą, ale także możliwość prowadzenia działalności na rynkach państw trzecich z wykorzystaniem Hiszpanii jako bazy. Wynika to z jej uprzywilejowanej pozycji geostrategicznej jako członka Unii Europejskiej oraz jako tak zwanej „bramy” do Ameryki Łacińskiej, czego najlepszym przykładem jest Robert Lewandowski, który poza byciem znakomitym piłkarzem, jest również genialnym biznesmenem a jego przenosiny do Dumy Katalonii – FC Barcelony, wiążą się ze świetną ekspozycją i rozwojem marki RL9 właśnie na rynku państw Latynoameryki.

Rynek krajowy w Hiszpanii

Wzrost gospodarki hiszpańskiej w ostatnich czasach był wynikiem silnego wzrostu popytu, jak również silnej ekspansji produkcji, a wszystko to w obecnym kontekście globalizacji gospodarczej. Obecnie hiszpański rynek wewnętrzny składa się z ponad 47 mln osób, których dochód na mieszkańca według danych INE na 2020 rok wyniósł 23 693 euro. Dodatkowy popyt pochodzi od 31,1 mln turystów, którzy odwiedzili ten kraj w 2021 r., co oznacza wzrost o 64,4% ilości turystów w stosunku do 2020 r., w którym nastąpiło wyjątkowe ich zmniejszenie spowodowane pandemią wirusa COVID-19. W tym zakresie stopniowe znoszenie ograniczeń w ruchu międzynarodowym wpłynęło na poprawę sytuacji w turystyce na poziomie globalnym.

Firma w Hiszpanii

Założenie firmy w Hiszpanii może się odbywać na różne sposoby: poprzez założenie spółki cywilnej bądź handlowej, prowadzenie jednoosobowej działalności (tzw. autónomo), założenie oddziału lub zakładu, zawarcie umowy o współpracy gospodarczej lub stowarzyszenia z innymi właścicielami firm już założonych w Hiszpanii. Warto jest przed założeniem firmy rozważyć wszelkie za i przeciw dotyczące określonego rodzaju danej działalności gospodarczej, między innymi jedną z istotniejszych kwestii jest znajomość przepisów prawa jak i systemu podatkowego w Hiszpanii.

Podstawowe informacje na temat opodatkowania działalności gospodarczej w Hiszpanii

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim, zależnym od wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do podatku dochodowego od osób fizycznych jest to jednolity, nieprogresywny podatek w wysokości 25% (15% przez pierwsze dwa lata działalności). Główna różnica pomiędzy prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek (czyli jednoosobowej działalności) lub w formie spółki polega głównie na progresywnym charakterze podatku dochodowego od osób fizycznych zestawionym ze stałą stawką podatku dochodowego od osób prawnych. Tak jest co do zasady, choć w praktyce trzeba wziąć pod uwagę znacznie więcej czynników (jak np. podatki generowane przez pobieranie dywidend), natomiast można przyjąć, że przy niskim poziomie dochodów bardziej wskazane jest prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast przy wysokich dochodach założenie spółki stanowi oszczędność podatkową.

Podsumowanie

Podsumowując, należy pamiętać, że inwestowanie w obcym kraju wiąże się z pewnymi trudnościami takimi jak nieznajomość języka czy przepisów prawa. Według rankingu, Doing Business 2020, opracowanego przez Bank Światowy, w którym ocenia się kraje pod kątem najbardziej przyjaznych biznesowi regulacji, Hiszpania uplasowała się na 30 miejscu, czyli o 10 pozycji wyżej niż Polska, która zajęła w rankingu dopiero 40 pozycję. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Hiszpanii czy też kolokwialnie mówiąc otwarcie biznesu niesie za sobą wielkie nadzieje jak i szanse, natomiast powinno być to przeprowadzone po starannym przygotowaniu oraz z odpowiednim wsparciem merytorycznym. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy jak i obsługi prawnej Polskiej Kancelarii w Hiszpanii, która w zdecydowany sposób ułatwia dobry start.