Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Jak wygląda windykacja w firmach zewnętrznych? 

windykacja

Zarządzanie wierzytelnościami to kwestia, z którą zazwyczaj radzą sobie zobowiązane do tego strony. Jednak w wyniku zdarzeń losowych łańcuch ten zostaje zerwany, wywołując narastającą frustrację. Wierzyciel zwraca się do firmy zewnętrznej o pomoc w wyegzekwowaniu długów. Jak wygląda taki proces?

Podstawa prawna

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda windykacja w firmach zewnętrznych. Firmy windykacyjne zajmują się odzyskiwaniem zadłużenia i działają w oparciu o podstawę prawną. W tym wypadku jest to ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, zatem odzyskiwanie zleconych należności to działania, które podejmowane są zgodnie z prawem.

Co wolno, a czego nie?

Zewnętrzne firmy windykacyjne działają na zasadzie udzielonego im przez wierzyciela pełnomocnictwa. Pracownicy firmy mają wachlarz możliwości ściągania długów, jednak głównym celem jest zawarcie ugody między stronami i doprowadzenie do spłaty należności. Etyka pracy mówi, że windykatorzy mają prawo nawiązać z dłużnikiem kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny, a także odwiedzić go w miejscu jego zamieszkania. Pracownikom nie wolno jednak nachodzić dłużnika, nękać osobiście lub uporczywymi telefonami, zajmować mienia czy wchodzić do mieszkania bez wyraźnej zgody właściciela.

Gdzie się udać po pomoc

Wierzyciele mają do dyspozycji oferty wielu firm, które zajmują się skutecznym odzyskiwaniem długów. Wśród propozycji znajduje się KRUK czy Ultimo. Pomoc dla zadłużonych oferuje także serwis https://mamdlugi.pl/, którego biura znajdują się w największych miastach Polski, m.in. w Krakowie, Katowicach, Warszawie czy Poznaniu.

Egzekwowanie zadłużenia

Jeśli dotychczasowe próby odzyskania należności nie przyniosły efektu, wierzyciel zleca sprawę firmie zewnętrznej. Firma windykacyjna nawiązuje kontakt z dłużnikiem poprzez wysyłanie płatnych monitów – mogą to być SMS-y, telefony, korespondencja mailowa czy tradycyjna. Za każde upomnienie dłużnik ponosi koszty. Kolejnym krokiem jest windykacja terenowa, czyli próba osobistego nawiązania kontaktu z dłużnikiem. Jeżeli i one nie przynoszą skutku, sprawa zostaje skierowana do komornika.

windykator

Czy warto poddać się działaniom firmy windykacyjnej?

Próby zaniechania kontaktu z wierzycielem czy firmą windykacyjną nie są dobrym rozwiązaniem dla dłużnika. Mogą skutkować m.in. częstszą wizytą windykatora w miejscu zamieszkania, próbami wyegzekwowania należności w miejscu pracy. Nie warto unikać konfrontacji, ponieważ współczesne firmy windykacyjne, które działają według kodeksu etycznego, chcą polubownie załatwić sprawę, oferując m.in. możliwość rozłożenia długu na raty.

W przeciwnym razie długi zostaną przekazane do instytucji komorniczej, która ma znacznie większe możliwości ściągania czyichś należności. Obecnie firmy windykacyjne stosują zasady dobrych praktyk, które nie naruszają dóbr osobistych, ruchomych, ani swobody i zdrowia dłużnika. Wszelkie wykroczenia ze strony pracowników firm windykacyjnych można zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także na policję.