Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Kto i w jakim wypadku może ogłosić upadłość konsumencką?

W jakim wypadku można ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to specjalna procedura sądowa, która pozwala na oddłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niektórych przedsiębiorców. Polega ona na redukcji lub całkowitym umorzeniu zobowiązań, z którymi dłużnicy przestali sobie radzić. Kto ma prawo ogłosić upadłość konsumencką i w jakim wypadku może to zrobić? Na te pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury.

Upadłość konsumencka – definicja

Na samym początku warto przyjrzeć się bliżej definicji pojęcia upadłość konsumenckiej. W polskim prawie określenie to oznacza specjalne postępowanie sądowe, skierowane zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i do przedsiębiorców prowadzących działalność w formie:

  • jednoosobowej,
  • wspólników spółek cywilnych
  • osób prowadzących gospodarstwo rolne (ale tylko w sytuacji, w której nie prowadzą oni żadnej innej działalności gospodarczej).

Z tego typu rozwiązania mogą jednak skorzystać tylko ci, którzy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych od co najmniej 3 miesięcy. Niewypłacalność konsumenta ma miejsce w sytuacji, w której jego miesięczne wynagrodzenie nie starcza na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania oraz zaciągniętych wcześniej długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu tzw. oddłużanie, które możemy podzielić na dwa różne warianty. Pierwszy z nich to zaspokojenie wierzycieli, czyli opłacenie nieuregulowanych długów np. z majątku dłużnika. Kolejnym jest umorzenie części lub całości długów. Wszystkie regulacje dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawarte są w Ustawie o Prawie Upadłościowym. Po więcej szczegółów na ten temat zajrzyj na stronę internetową: https://adwokatspiewak.pl/ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej/

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wyżej pisaliśmy już, kto zgodnie z prawem może skorzystać z ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przypominamy, że procedura ta skierowana nie tylko do osób nie prowadzących żadnej działalności gospodarczej, ale i niektórych przedsiębiorców. Skorzystać z niej mogą bowiem również ci, którzy prowadzą biznes w formie jednoosobowej, wspólników spółek cywilnych, osób prowadzących gospodarstwo rolne, ale tylko jeśli nie prowadzą one jednocześnie żadnej innej działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się za każdym razem w sądzie, więc należy wnieść do tej instytucji odpowiednią sprawę. Wniosek może złożyć nie tylko dłużnik, ale także wierzyciel. By sprawa została rozpatrzona pozytywnie należy udowodnić, że osoba wnosząca o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie posiada żadnych innych, realnych możliwości spłaty zaległych zobowiązań. Sąd może oddalić wniosek np. w sytuacji, w której dłużnik:

  • jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym za długi spółki,
  • jest nie jest niewypłacalny, co oznacza, że jego zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące,
  • w ciągu ostatnich 10 lat złożył on już wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który został zrealizowany lub długi zostały umorzone,
  • w ciągu ostatnich 10 lat dokonał czynności, której skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli. 

Sąd może odrzucić wniosek również wtedy, gdy w toku postępowania okaże się, że przyczyną niewypłacalności były celowe działania dłużnika.