Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Prognoza walutowa EUR/USD

Kurs euro do dolara już od kilku tygodni utrzymuje się na poziomie parytetu. Kurs EUR/USD we wrześniu i październiku 2022 roku wynosi średnio 0,99 dolara amerykańskiego. Europejska gospodarka musi radzić sobie z wieloma trudnościami, wśród których dominuje powiększająca się inflacja, problemy z dostępem do surowców i ich wysokie ceny, a także niepewność wywołana wojną w Ukrainie. Stosunkowo dobrze radzi sobie natomiast amerykańska gospodarka, która już od jakiegoś czasu jak magnes przyciąga do siebie kolejnych inwestorów.

Dla traderów, których interesuje handel Forex EUR USD, aktualna sytuacja sprzyja zakupowi tańszego euro z nadzieją na to, że w momencie, gdy cena europejskiej waluty zacznie rosnąć względem dolara, będą mogli ją sprzedać z zyskiem. Para walutowa EUR/USD jest uważana za najpopularniejszą na świecie i odbywa się na niej nie mniej niż 20% obrotu całego rynku Forex.

Największe problemy strefy euro

Wiele krajów Unii Europejskiej jest uzależnionych od rosyjskich surowców energetycznych gazu i ropy. Ukraina jest także jednym z większych eksporterów żywności na świecie, także do krajów europejskich. Wojna i sankcje nałożone na Rosję bezpośrednio wpłynęły na ceny energii, a te odbiły się, na ogólnym wzroście cen żywności w Europie, dodatkowo napędzając inflację. Na presję na spadki pary walutowej wpływa także rozbieżność między cenami gazu w Europie i w USA. Im wyższe ceny gazu, tym niższa siła nabywcza gospodarstw domowych oraz niższa konkurencyjność europejskich firm.

Dolar to dla wielu bezpieczna przystań

Zainteresowanie dolarem wzrosło po wybuchu wojny w Ukrainie. Szczególnie ważną rolę w umacnianiu się pozycji międzynarodowej dolara mieli zagraniczni inwestorzy, dla których inwestowanie na amerykańskim rynku, chociaż bardziej kosztowne, wydawało się stabilniejsze i nieobarczone tak dużym ryzykiem, jak w przypadku inwestowania w krajach europejskich.

Silny dolar to nie tylko słabsze euro, ale także inne europejskie waluty, w tym funt szterling czy frank szwajcarski. Drogi dolar negatywnie wpływa także na polskiego złotego. Osłabianie się innych europejskich walut, szczególnie w krajach, które borykają się niepewnością wywołaną inflacją i kryzysem energetycznym, potęgują dominację dolara.

Istotne są także działania amerykańskiego banku centralnego. Wspomniany już Fed szybko zakończył skup obligacji i rozpoczął cykl podwyżek stóp procentowych. W sumie skumulowane podwyżki stóp procentowych przez amerykański bank centralny w 2022 roku wyniosły aż 300 pb. Bardzo możliwe, że na tym się nie zakończy, ponieważ ambitnym celem jest osiągnięcie 2% inflacji.

Jaka przyszłość czeka parę walutową EUR/USD?

Aby złagodzić rosnącą inflację w Europie, EBC zdecydował się na przyjęcie jastrzębiego stanowiska i zobowiązał się jeszcze przed wakacjami, na podwyższenie stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Kroki podjęte przez EBC nie wpływają jednak na kurs EUR/USD tak bardzo, jak działania amerykańskiego Fedu, który agresywniej niż zwykle realizuje swoją politykę monetarną.

Zdaniem wielu ekspertów EBC nie jest w stanie wyprzedzić Fed, jeśli chodzi o podjęte już kroki w walce z inflacją i umocnienie dolara. W związku z tym przewiduje się, że przez kolejne miesiące cena pary walutowej EUR/USD będzie oscylować w obrębie parytetu, z niewielkimi wahaniami. Co może wpłynąć na drastyczne zmiany cen obu walut? Jedną z możliwości, uznawaną za najczarniejszy scenariusz, jest całkowite odcięcie dostaw gazu do Europy przez Rosję. Drugą opcją jest wycofanie się Fedu z dalszych podwyżek stóp procentowych.