Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Restrukturyzacja długu, czyli nowa szansa dla dłużników

Restrukturyzacja długu

Restrukturyzacja to możliwość oddłużenia się dedykowana przedsiębiorstwom, które straciły swoją płynność finansową. Na czym dokładnie polega cały ten proces i jakie są jego rodzaje? Czy warto skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego, gdy mamy problem z finansami w firmie?

  1. Czym jest restrukturyzacja?
  2. Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego
  3. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
  4. Jakie skutki dla firmy przyniesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja jest działaniem, które możemy próbować podjąć zanim zdecydujemy się na ogłoszenie upadłości. Jej celem jest ustalenie nowego planu radzenia sobie z naszymi dotychczasowymi zobowiązaniami, co może przełożyć się na redukcję zadłużenia, wydłużenie okresu spłaty czy wynegocjowanie karencji. W czasie restrukturyzacji przedsiębiorstwa występuje powstrzymanie wierzycieli od wypowiedzenia nam umów, a także ochrona przed egzekucją. Najważniejszym elementem restrukturyzacji jest plan spłaty, czyli umowa pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami zawierająca konkretny opis, jak zamierzamy poradzić sobie z długami. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://kpr-restrukturyzacja.pl/.

Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego następuje po publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o jego wszczęciu. Do uczestników postępowania restrukturyzacyjnego zaliczamy przede wszystkim dłużnika (przedsiębiorstwo) oraz wierzycieli. Kolejnym pewnym uczestnikiem postępowania jest doradca restrukturyzacyjny, który pewni różne funkcje w tym postępowaniu w zależności od typu postępowania, np. nadzorcy układu, zarządcy czy nadzorcy sądowego. Oczywistym elementem restrukturyzacji jest także Sąd.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie restrukturyzacyjne może mieć pięć różnych form. Zaliczamy do nich kolejno:

  • zatwierdzenie układu: według tego wariantu restrukturyzacji, dłużnik przy pomocy doradcy restrukturyzacyjnego składa propozycję spłaty zadłużenia wobec wierzycieli, gdy wyrażą zgodę składany jest wniosek do Sądu o zatwierdzenie układu
  • według tego wariantu dłużnik sam ustala warunki spłaty zadłużenia ze swoimi wierzycielami, a doradca zatwierdza je przed sądem;
  • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne: najpopularniejsza forma restrukturyzacji w Polsce, głównie przez szybkość otwarcia tego postępowania (1-2 tygodnie), gdy postępowanie się otworzy przedsiębiorstwo dłużnika zostaje poddane kompleksowej ochronie prawnej, między innymi przed egzekucją;
  • przyspieszone postępowanie układowe: postępowanie otwierane przez Sąd na wniosek dłużnika. Sąd otwierając postępowanie wyznacza nadzorcę sądowego i wraz z dłużnikiem współdziałają w celu dogadania się z wierzycielami.
  • postępowanie układowe: podobne do postępowania przyspieszonego, główną różnicą jest to, że można to postępowanie przeprowadzić, gdy zobowiązania sporne przekraczają 15% w odniesieniu do wszystkich wierzytelności;
  • postępowanie sanacyjne: kontrolę nad firmą dłużnika przejmuje zarządca, który ma nad nią całkowitą władzę. Jedynie w tym postępowaniu można wypowiedzieć umowy za zgodą sędziego komisarza, których normalnie zerwać nie można, np. umowę najmu, umowę o pracę.

Jakie skutki dla firmy przyniesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, warto zdecydować się na skorzystanie z jednego z typów postępowań restrukturyzacyjnych, np. przyspieszonego postępowania układowego. Dzięki niemu zyskujemy nie tylko ochronę firmy przed zajęciem, ale również możemy wypracować realny plan spłaty naszych zobowiązań, co będzie korzystne dla wszystkich osób włączonych w naszą sprawę. Pamiętajmy, że nadzorca sądowy, jak i samo rozpoczęcie restrukturyzacji ma nam pomóc wyprowadzić przedsiębiorstwo z problemów finansowych i o ile odpowiednio je przeprowadzimy, jest to jak najbardziej wykonalne zadanie. Jeżeli sami nie czujemy się na siłach podjąć się rozmów z wierzycielami, zawsze warto skorzystać z usług specjalistów w tym zakresie, którzy ułatwią nam wypracowanie z nimi nici porozumienia.