Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Słowa kluczowe : recykling

Aktualności Technologie

Międzynarodowa współpraca 2loop Tech S.A.

teoriabiznesu.pl
2loop Tech S.A., spółka technologiczno-badawcza, zajmująca się opracowaniem, rozwojem i wdrożeniem innowacyjnych systemów recyklingu urządzeń wykorzystywanych w sektorze odnawialnych źródeł energii, podpisała memorandum o współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geologii Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology). Uniwersytet Techniczny w Ostrawie to......