Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Słowa kluczowe : znaki drogowe

Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A15 – Śliska jezdnia

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A15? Znak A-15 ostrzega kierującego przed możliwością wystąpienia śliskiej nawierzchni. Może to być spowodowane zmianą nawierzchni jezdni, a także stałym lub okresowym jej zawilgoceniem. Znak ten zobowiązuje kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości jazdy do warunków. Zlekceważenie znaku może doprowadzić do wpadnięcia w poślizg.......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A14 – Roboty na drodze

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A14? Znak A-14 oznacza Roboty na drodze i ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżaniem się do miejsc, w których odbywają się prace drogowe. Mogą one stanowić utrudnienie. Znak A-14 może występować z innymi oznaczeniami, na przykład tymi które ograniczają prędkość, lub zakazują wyprzedania. Kierowca widzący taki znak......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A13 – Ruchomy most

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A13? Znak A-13 oznacza ruchomy most i ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się ruchomym mostem, zwodzonym lub obrotowym. Znak ten występuje niezwykle rzadko. Wraz z nim mogą zostać umieszczone inne znaki, zobowiązujące na przykład do zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności, a także informujące o maksymalnej......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A11 i A11a – nierówna droga / próg zwalniający

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A11 i A11a? Znak A-11 oznacza nierówną drogę i ostrzega kierowcę przed wybojami na jezdni. Mogą one powodować utrudnienia w ruchu drogowym, lub stanowić zagrożenie dla kierującego. Jeżeli nie ograniczymy prędkości możemy narazić się nawet na uszkodzenie pojazdu. Przeważnie znak ten umieszczany jest w miejscach, gdzie......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A9 i A10 – przejazd kolejowy

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A9 i A10? Znak A-9 oznacza, że zbliżamy się do przejazdu kolejowego z zaporami, natomiast znak A-10 ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym w zapory. Znak A-9 ostrzega przed zbliżającym się przejazdem kolejowym z zaporami, które zamykają się na całą szerokość jezdni, lub pół-zaporami. Znakowi temu zazwyczaj......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A8 – Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A8? Znak A-8 oznacza skrzyżowanie o ruchu okrężnym potocznie zwanym rondem. Za tym znakiem panuje ruch okrężny, odbywający się dookoła wyspy, lub placu w kierunku wskazanym przez strzałki na znaku. Kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność i przepuścić pojazdy już znajdujące się na rondzie. Skrzyżowanie okrężne......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A5 – Skrzyżowanie dróg

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A5? Znak A-5 oznacza skrzyżowanie dróg na którym wszystkie krzyżujące się drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa i zobowiązuje kierowców do zachowania szczególnej ostrożności. Znak ten możemy spotkać na drogach osiedlowych. W tym wypadku żadna z dróg nie została oznaczona jako droga główna, ani podporządkowana. Co......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A3 i A4 – Niebezpieczny zakręt pierwszy w prawo / lewo

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A3? Znak A-3 oznacza niebezpieczne zakręty z których pierwszy jest w prawo, natomiast znak A-4 informuje o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo. Znaki te ostrzegają przed serią niebezpiecznych zakrętów, z których drugi może być zarówno zakrętem w prawą, lub w lewą stronę. Jeżeli......
Znaki ostrzegawcze

Znak drogowy A1 i A2 – Niebezpieczny zakręt

teoriabiznesu.pl
Co oznacza znak drogowy A1? Znak A-1 ostrzega kierującego pojazdem przed niebezpiecznym zakrętem w prawo, natomiast znak A-2 ostrzega kierującego pojazdem przed niebezpiecznym zakrętem w lewo. Znaki te oznaczają pojedynczy łuk poziomy którego kąt zwrotu jest większy niż 5 stopni. Znaki te możemy spotkać w miejscach, w których widoczność na......
Znaki ostrzegawcze

Znak A-17 – Dzieci ( przejście dla dzieci )

teoriabiznesu.pl
Poniżej omówimy znak A-17 ( A17 ) – Dzieci ( przejście dla dzieci ) Znak A-17 – omówienie Znak ostrzegawczy A-17 umieszczany jest w miejscach szczególnie uczęszczanych przez dzieci. W takim wypadku należy zachować szczególną ostrożność. Alternatywą dla tego znaku jest znak informacyjny D-6 i D-6a wraz z umieszczoną tabliczką......