Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Technologie

Czy w miejscach użytku publicznego są montowane oczyszczalnie ścieków?

Oczyszczalnia ścieków w miejscach użytku publicznego

Odprowadzanie ścieków jest niezbędne. Filtracja sprawia, że wypompowane zanieczyszczenia nie wpływają negatywnie na środowisko. O ile wiadomo, że oczyszczalnie ścieków montowane są przy domach mieszkalnych, to pojawia się pytanie, czy sprawdzą się też w miejscach użytku publicznego. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Oczyszczalnia ścieków w miejscach użytku publicznego – co warto wiedzieć?

Wiadomym jest, że w strefach publicznych często poprowadzona jest sieć kanalizacyjna. Jednak zwykle miasta są nie w pełni skanalizowane. Może się zatem zdarzyć, że w miejscu użytku publicznego takim jak hotel, restauracja, centrum handlowe, kino, urząd czy biblioteka konieczne jest wykonanie inwestycji, która pozwoli na bezpieczne i efektywne odprowadzanie ścieków. Warto pamiętać o tym, że miejsca użytku publicznego mogą służyć wszystkim obywatelom, stąd też powinny zaspokajać potrzeby wszystkich użytkujących. Miejsca stale dostępne, które stanowią własność publiczną są często użytkowane, choć nie zawsze występuje tam dostęp do kanalizacji. Oczyszczalnia ścieków musi być zgodna z przepisami i tutaj zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, a także prawo wodne. Decydując się na oczyszczalnię ścieków należy zachować odpowiednią odległość od okien oraz drzwi budynków. W przypadku miejsc użytku publicznego, gdzie stosuje się zbiornik do 10 m3 minimalna odległość wynosi 15 metrów. W przypadku zbiorników o pojemności większej niż 10 m3, lecz mniejszej niż 50 m3 odległość ta wynosi 30 metrów. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, gdy w miejscach użytku publicznego chce się wykonać oczyszczalnię ścieków ze zbiornikiem o pojemności większej niż 50 m3. W tym przypadku konieczne jest wykonanie ekspertyzy technicznej i na tej podstawie musi zostać podjęta decyzja przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych dla zakładów produkcyjnych, ale i miejsc użytku publicznego

W miejscach użytku publicznego generuje się większą ilość ścieków. Oczywiście ich ilość zależy od natężenia ruchu. Trudno sobie więc wyobrazić brak sprawnie funkcjonującej kanalizacji. Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia można zastosować bardzo efektywne oczyszczalnie przemysłowe. Dobre oczyszczalnie przemysłowe pozwalają na lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi i to w sposób optymalny, ale też racjonalny. W ten sposób ryzyko zanieczyszczenia środowiska jest jak najniższe. Biologiczne oczyszczalnie ścieków dla budynków użytku publicznego są dobrą inwestycją. Warto pamiętać, że w przypadku miejsc użytku publicznego konieczne jest oczyszczenie różnego rodzaju nieczystości, które powstają w wyniku prowadzonych działań przez jednostkę danej firmy czy też przez standardowe użytkowanie. W oczyszczalniach oczyszcza się różne mieszaniny ścieków czy olejów, a nawet cieczy z dodatkiem plastiku. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że wszystkie gromadzone ścieki muszą być najpierw odpowiednio oczyszczone, dopiero potem mogą trafić do środowiska. W innym przypadku może dojść do skażenia środowiska, co stanowi zagrożenie dla zwierząt i ludzi. W przeciwieństwie do przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalnie przemysłowe muszą mieć większą pojemność, ale też musi cechować je zdecydowanie większa wytrzymałość. W miejscach użytku publicznego, gdzie natężenie ruchu jest naprawdę wysokie można stosować nawet oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne.

Jakie oczyszczalnie ścieków najlepiej sprawdzą się w miejscach użytku publicznego?

Do miejsc użytku publicznego można zaliczyć urzędy, biurowce, stołówki, hotele czy też szkoły oraz placówki edukacyjne z różnego zakresu. Niewątpliwie w takim przypadku niezbędne jest stosowanie oczyszczalni, które spełniają najbardziej restrykcyjne normy jakościowe. Bardzo dobrze sprawdzają się sekwencyjne reaktory biologiczne, które składają się z osadnika oraz reaktora. Cechuje je niezwykle prosta konstrukcja, ale też łatwość instalacji. Niewątpliwie są proste w eksploatacji. Nie są tez podatne na awarie. Rzeczywiście ich koszty eksploatacji są naprawdę niskie. Sekwencyjne reaktory biologiczne to naprawdę dobre rozwiązanie, gdzie zastosowano nowoczesną technologię, a dokładnie proces osadu czynnego. W tym przypadku wszystkie procesy oczyszczania następują w tym samym zbiorniku. Dopiero potem oczyszczone ścieki odprowadzane są z komory, co następuje w sposób porcjowy. Sposób działania takich oczyszczalni jest oparty o powtarzanie po sobie kolejno określonych faz. Dochodzi do napełnienia, potem napowietrzenia. Kolejnym etapem jest mieszanie, sedymentacja, dekantacja i dochodzi do tzw. fazy martwej, czyli spoczynku.

Jak więc widzicie w miejscach użytku publicznego bardzo dobrze sprawdzi się technika oczyszczania ścieków SBR, która została zaprojektowana w 1969 r. Obecnie została udoskonalona i trzeba przyznać, że rzeczywiście zapewnia efektywność, a przy tym koszt inwestycji nie jest wysoki.