Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Technologie

ISO 45001- co to jest i co warto o tym certyfikacie wiedzieć?

pasy-bezpieczenstwa

Pracownicy przedsiębiorstw spędzają w pracy co najmniej osiem godzin dziennie, w związku z tym chcą oni czuć się w biurze bezpiecznie i komfortowo.

Obowiązkiem pracodawcy jest więc zapewnienie im miejsca, w którym nie będzie żadnego, negatywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie. W związku z tym wiele przedsiębiorstw stara się uzyskać certyfikat ISO 40051. Jednak czym on jest i co należy o nim wiedzieć?

Czym jest norma ISO 45001?

Certyfikat ISO 45001 to jedna z norm odnosząca się do systemów zarządzania zarówno bezpieczeństwem jak i higieną pracy. Standard ten został wydany w 2018 roku, a dokładniej w marcu. Za jego wprowadzeniem stoi Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Chcą dokładnie odpowiedzieć na pytanie czym jest norma ISO 45001, można śmiało powiedzieć, że to ona charakteryzuje konkretne wymagania, które odnoszą się do zarządzania systemem BHP w środowisku pracy. Norma ISO 45001 (opisana na stronie https://pakulaconsulting.pl/certyfikat-ISO-45001-2018) obejmuje swoim zakresem nie tylko wytyczne, które odnoszą się do jej stosowania, ale także i podejście czysto praktyczne, które z kolei wpływa na bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Co więcej, podejście praktyczne w zakresie jej stosowania ma umożliwić ciągłe optymalizacje, a także monitorowanie obszaru BHP w przedsiębiorstwie. Dzięki działaniom w zakresie normy ISO 45001 podejmowane są więc różnorodne działania, które zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy, a co więcej uzyskanie certyfikatu ISO 45001 pozytywnie wpływa na sam wizerunek przedsiębiorstwa, a także podnoszą ich konkurencyjność na rynku. Co więcej, w przypadku uzyskania takiego certyfikatu przez firmę, wiele zyskuje ona także w oczach pracowników oraz klientów. By jednak taki certyfikat uzyskać, niezbędne jest przeprowadzenie audytu przez profesjonalną firmę consultingową. Co więcej eksperci pomogą również wdrożyć normę ISO 45001, oraz doradzą jak zastosować podejście procesowe w zarządzaniu firmą.

Dla kogo przeznaczona jest norma ISO 45001?

Standardy ISO 45001 zwykle przeznaczone są dla przedsiębiorstw, bez względu na ich rozmiar i ilość pracowników, którzy są w nim zatrudnieni. Warto zaznaczyć, że certyfikat ISO 45001 może znaleźć zastosowanie w każdej firmie, także bez względu na rodzaj działalności jaki ona prowadzi. Niemniej jednak trzeba brać pod uwagę następujące czynniki:

  • kontekst, w jakim dane przedsiębiorstwo działa i operuje
  • oczekiwania oraz potrzeby pracowników przedsiębiorstwa, a także innych, powiązanych z nim stron

Norma ISO 45001 znajduje głównie zastosowanie w obszarze ryzyka związanego z Bezpieczeństwem i Higieną pracy, które muszą znajdować się pod stałym nadzorem przedsiębiorstwa. Co więcej, firma powinna również zwrócić uwagę na wiele korzyści, które wynikają z wdrożenia normy ISO 45001. To właśnie dzięki wdrożeniu tej normy przedsiębiorstwo będzie mogło o wiele łatwiej zarządzać lub panować nad występowaniem nowych zagrożeń, a także ryzyk oraz szkód. Co więcej będzie ono mogło skutecznie minimalizować skutki tych szkód, które już wystąpiły. Będzie można również im zapobiegać poprzez:

  • eliminowanie zagrożeń oraz zmniejszaniu ryzyka, które pojawia się w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • utworzenie zdrowych oraz w pełni bezpiecznych miejsc pracy
  • zmniejszenie liczby nieszczęśliwych wypadków w przedsiębiorstwie
  • podniesienie poziomu wiarygodności, a także i konkurencyjności
  • wzrostu zaufania pośród obecnych klientów, a także potencjalnych klientów
  • promowanie właściwej kultury związanej z organizacją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy