Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Technologie

Świadectwo energetyczne – co to jest i kiedy je zamówić?

Świadectwo energetyczne

Aktualnie, gdy efektywność energetyczna stała się bardzo ważna, certyfikaty energetyczne nieruchomości stały się cennymi narzędziami dla właścicieli domów i mieszkań, ich nabywców i najemców. Certyfikaty te, określane również jako świadectwa charakterystyki energetycznej, zapewniają dokładny wgląd w efektywność energetyczną nieruchomości. Zobacz najważniejsze informacje na ich temat!

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument zawierający dane na temat efektywności energetycznej nieruchomości.

Jest on wydawany przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę energetycznego, który przeprowadza ocenę w celu określenia różnych aspektów charakterystyki energetycznej nieruchomości.

Certyfikat jest prezentowany w ustandaryzowanym formacie, co ułatwia właścicielom domów i potencjalnym nabywcom zrozumienie i porównanie efektywności energetycznej różnych nieruchomości.

Kluczowe elementy certyfikatu energetycznego domu

Każde świadectwo energetyczne – https://energov.pl/ musi zawierać między innymi poniższe informacje:

Dane nieruchomości

Podstawowe informacje dotyczące ocenianego budynku, a także jego konstrukcji, co pozwala na przygotowanie świadectwa energetycznego na ich podstawie.

Ocena efektywności energetycznej

Certyfikat zawiera ocenę efektywności energetycznej i zawiera informacje o zapotrzebowaniu na energię w formie kWh/m2/rok. Ocena ta podawana jest też w formie skali i stanowi szybki punkt odniesienia do oceny ogólnej charakterystyki energetycznej nieruchomości.

Zalecenia dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej

Certyfikat zawiera zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Sugestie te obejmują różne rodzaje rozwiązań, na przykład w zakresie izolacji budynku.

Kiedy zamówić świadectwo energetyczne domu?

Warto pamiętać, że świadectwo energetyczne wymagane jest w poniższych sytuacjach:

Sprzedaż nieruchomości

Przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnej wymogiem prawnym jest uzyskanie świadectwa energetycznego. Dzięki temu potencjalni nabywcy mają dostęp do informacji na temat efektywności energetycznej nieruchomości przed dokonaniem zakupu.

Wynajem nieruchomości

Również przed wynajęciem nieruchomości właściciele są zobowiązani do uzyskania świadectwa energetycznego. Wymóg ten informuje najemców o efektywności energetycznej nieruchomości i związanych z tym kosztach eksploatacji.

Budowa nieruchomości

Nowo budowane nieruchomości także wymagają świadectwa energetycznego. Inwestor musi uzyskać tego typu certyfikat i dołączyć go do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to domów do 70m2 budowanych na użytek własny.