Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Technologie

Wycinarki tlenowe – do czego możesz ich użyć? Odpowiadamy

Wycinarki tlenowe

Pomimo upływu czasu cięcie gazowe, czyli najstarsza technika cięcia, wciąż cieszy się dużą popularnością i jest szeroko wykorzystywane w różnych zakładach. Wycinarki tlenowe pozwalają również na wygenerowanie sporych oszczędności. Warto dowiedzieć się, w jakich scenariuszach będą optymalnym wyborem.

 Na czym polega cięcie gazowe?

 Zasada działania cięcia tlenowego jest prosta: materiał, który ma zostać przecięty, jest rozgrzewany do temperatury zapłonu. Aby było to możliwe, konieczne jest wykorzystanie gazu palnego takiego jak acetylen (stąd również alternatywna nazwa tej metody, czyli cięcie acetylenowo-tlenowe). Czasami w tym celu wykorzystuje się inne gazy, np. propan lub gaz ziemny.

Po osiągnięciu temperatury zapłonu pod wysokim ciśnieniem podaje się tlen, co prowadzi do utlenienia materiału i wydmuchania go z powstałej w ten sposób szczeliny. Palnik maszyny do cięcia tlenem miesza więc ze sobą dwa gazy. Ta metoda jest bardzo skuteczna i ekonomiczna, jednak cechuje się również pewnymi istotnymi ograniczeniami.

Kiedy sprawdzi się wycinarka tlenowa?

Ze względu na wykorzystywaną technologię wypalarka tlenowa nie może znaleźć zastosowania w przypadku każdego materiału. Wykorzystuje się ją w cięciu stali niskowęglowych i niskostopowych ze względu na ich stosunkowo niską temperaturę zapłonu. W przypadku stali z wyższą domieszką węgla konieczne byłoby natomiast osiągnięcie zdecydowanie wyższej temperatury.

Jednocześnie cięcie gazowe pozwala m.in. na cięcie grubych blach, a także pakietów blach pod różnymi kątami, więc jest metodą nie tylko bardzo ekonomiczną, ale pod wieloma względami uniwersalną i wygodną z perspektywy specjalistów zajmujących się obróbką materiałów. Sprawdza się w kilku scenariuszach, w których niemożliwe do zastosowania byłoby np. cięcie plazmowe. Jego popularność wynika również z rachunku ekonomicznego: nakłady na maszynę do cięcia tlenem i jej eksploatację będą stosunkowo niskie, co pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności.

Jak dobrać wycinarki tlenowe?

 Choć sama technologia cięcia gazowego ma bogatą historię, dostępne urządzenia wciąż się rozwijają. Wśród dobrych przykładów wdrożenia tej technologii można wskazać na wycinarki tlenowe od Eckert, które oferują wiele świetnych rozwiązań, które znacząco przyspieszą pracę.

Dodatkowo urządzenia integrują się z wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie systemami (np. MES czy szerszym oprogramowaniem ERP), co ułatwia planowanie, monitorowanie procesów i ich optymalizację. Nowoczesna wycinarka tlenowa przekłada się również na zdecydowanie wyższy komfort i bezpieczeństwo pracy: na dobrą sprawę wystarczy zdefiniować parametry cięcia w programie komputerowym i nadzorować przebieg procesu. Oprogramowanie automatycznie reguluje m.in. podaż gazów, temperaturę płomienia, dystans i sposób realizacji cięcia.

Zalety wycinarki tlenowej

 Pomimo wskazanych wyżej ograniczeń wycinarki tlenowe mają również wiele zalet, dzięki czemu znakomicie sprawdzają się w wielu zakładach. Należy do nich przede wszystkim:

  • możliwość uzyskania sporych oszczędności zarówno na zakupie urządzenia, jak i w trakcie jego eksploatacji w odniesieniu do innych metod cięcia,
  • możliwość cięcia materiałów różnej grubości, w tym grubych blach,
  • uzyskanie wysokiej jakości i precyzji cięcia,
  • możliwość cięcia pakietów blach,
  • możliwość cięcia skorodowanego materiału,
  • cięcie pod różnymi kątami, w tym z zachowaniem prostopadłych krawędzi.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że cięcie tlenowe wiąże się ze stosunkowo długim czasem przebijania i znaczną strefą wpływu ciepła. W ten sposób nie można również ciąć między innymi stali nierdzewnej.