Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Uncategorized

Czy wiesz, że możesz efektywnie i wygodnie rozliczać czas pracy kierowcy?

praca kierowcy

Czas pracy kierowcy na terenie całej Unii Europejskiej jest unormowany przepisami prawnymi. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez dostosowanie czasu pracy do możliwości fizycznych i psychicznych kierowców. Jak efektywnie rozliczać czas pracy kierowcy i co należy wiedzieć o tym zagadnieniu?

Narzędzia do pomiaru czasu pracy kierowcy

Do pomiaru czasu pracy kierowcy służą urządzenia obowiązkowo instalowane w pojazdach. Jednym z nich jest tachograf, który co 2 lata musi zostać poddany legalizacji. Tachograf rejestruje liczbę przejechanych kilometrów, czas prowadzenia pojazdu, a nawet przerwy w pracy. Musi być zainstalowany w każdym pojeździe o masie przekraczającej 3,5 tony. Przedsiębiorcy mogą wybrać tachograf cyfrowy lub analogowy. Różnią się one sposobem zapisu danych. Urządzenie analogowe rejestruje dane na wykresówkach, natomiast cyfrowe na karcie chipowej i w pamięci. Poza tachografem do pomiaru czasu pracy kierowcy wykorzystuje się zapisy ręczne, wydruki z tachografu, z karty kierowcy, a także innych dokumentów potwierdzających czas pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 561/2006 o transporcie drogowym na przedsiębiorcy i na kierowcy spoczywa obowiązek pełnej dokumentacji. Nie jest to proste zadanie, podobnie jak przestrzeganie norm czasu pracy kierowcy.

Normy czasu pracy kierowcy

Przestrzeganie czasu pracy kierowcy jest dla wielu firm transportowych nie lada wyzwaniem. Przepisy normują czas pracy dobowy oraz tygodniowy, a także okresy wypoczynku. W ciągu doby kierowca może pracować maksymalnie 9 godzin i odpoczywać co najmniej 11 godzin. Czas pracy może zostać wydłużony tylko dwa razy. Przerwa na odpoczynek może zostać podzielona na dwie, z których jedna będzie trwała nieprzerwanie 9 godzin. W czasie jazdy kierowcy przysługuje także przerwa co 4,5 godziny. Jest to 45 minut, które może on podzielić na dwie krótsze przerwy. Warunkiem jest, by jedna z przerw trwała 30 minut. W ciągu tygodnia pracy trwającego od poniedziałku od godziny 00 do 24 w niedzielę kierowca może łącznie pracować 56 godzin. Jeżeli czas ten zostanie przedłużony w jednym tygodniu, to w ciągu 2 tygodni następujących po sobie musi zostać odpowiednio skrócony. W ciągu dwóch tygodni czas pracy kierowcy nie może liczyć więcej godzin niż 90. Tygodniowy okres wypoczynku wynosi 45 godzin. Można podzielić go na dwie części, z których jedna wynosi minimum 24 godziny. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w artykule: Czas pracy kierowcy – zobacz istotne informacje.

ciężarówki

Co należy wiedzieć o rozliczaniu czasu pracy kierowcy?

Brak pełnej dokumentacji i nieprzestrzeganie czasu pracy kierowcy skutkuje wysokimi karami, zarówno dla kierowcy, jak i przedsiębiorstwa. Dlatego firma powinna zadbać o efektowne rozliczanie każdego z kierowców. Najwygodniejszym i najefektywniejszym sposobem jest skorzystanie z pomocy zewnętrznej firmy ocrk.pl, zajmującej się kompleksowo rozliczaniem czasu pracy. OCRK zapewnia także całodobowe wsparcie i opiekę ekspertów. Specjaliści skutecznie zabezpieczają firmy przed wszelkimi zmianami prawnymi w branży TSL. Dzięki takiej pomocy nie ma ryzyka przekroczenia czasu pracy, a przedsiębiorstwo nie musi obawiać się kar.

Efektowne i wygodne rozliczanie czasu pracy kierowcy to powierzenie tego zadania zewnętrznej firmie. Uchroni to przed popełnieniem błędów i przekroczeniem czasu pracy. Dokumentacja zawsze będzie kompletna i prawidłowa.