Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności

SoDA i Lazarski University of Technology oficjalnymi partnerami

Wypracowywanie wspólnego stanowiska, celów i szerzenie dobrych praktyk wśród podmiotów reprezentujących sektor technologiczny jest wpisane w DNA SoDA (Software Development Association Poland). Za sprawą oficjalnego partnerstwa z LUT, do powyższego zakresu dochodzi również nauka i edukacja.

SoDA to organizacja, która integruje przedstawicieli branży IT (aktualnie blisko 170 polskich software house’ów). Poprzez prowadzenie badań i analiz, a także organizację szkoleń, webinarów i spotkań networkingowych rozwija współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy firmami członkowskimi oraz promuje Polskę jako wiodący światowy rynek w dziedzinie wytwarzania oprogramowania i usług IT.

LUT z kolei postawił sobie za cel zmodernizowanie propozycji edukacyjnej w Polsce i wypracowania optymalnego modelu współpracy nauki, biznesu i edukacji. W swojej ofercie programów nauczania dla biznesu i dla klienta indywidualnego stawia na konkret, precyzję i poparte analizą rynkową szkolenia wzmacniające kluczowe kompetencje pracownicze na zmieniającym się i wypełnionym technologią rynku pracy. LUT i SoDA działają więc w podobnych obszarach, ale w innych kontekstach. Podejmowały już wspólne inicjatywy i udzielały sobie wsparcia eksperckiego i promocyjnego w trakcie licznych projektów w 2023 roku, a teraz podpisana została umowa o oficjalnym partnerstwie.

Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwościami, jakie daje oficjalne partnerstwo LUT i SoDA. Widzimy ogromny potencjał zarówno w kontekście rozwoju naszych organizacji, jak i całego sektora IT. Firmy zrzeszone w SoDA zyskają dostęp do eksperckiej wiedzy pozwalającej na precyzyjne określenie i przyspieszenie kierunków ich rozwoju, jak również otrzymają możliwość udziału w ogólnopolskich projektach badawczych, definiujących coraz bardziej skomplikowaną specyfikę rynku i całej branży – mówi Marta Kępa, Dyrektor Zarządzająca w SoDA.

Przedstawiciele LUT wejdą do Komisji Eksperckiej SoDA, gdzie wraz z pozostałymi członkami będą opracowywać sektorowe rekomendacje, ekspertyzy i raporty. Już w 2024 roku możemy spodziewać się wielu wspólnych inicjatyw i wydarzeń.

Współpraca obu organizacji wydaje się naturalnym krokiem. Partnerstwo przyczyni się do optymalnego rozwoju zarówno LUT, jak i SoDA. Zrzeszone w SoDA firmy mogą skorzystać z innowacyjnych możliwości edukacyjnych LUT i wzmocnić tym samym swoją pozycję na rynku. Ponadto SoDA jako oficjalny partner umożliwi firmom członkowskim dostęp do badań LUT i wniosków z nich płynących. Cieszymy się na wspólne inicjatywy i bezpośredni kontakt z praktykami sektora technologicznego, gdyż umocni to pomosty pomiędzy nowoczesnym biznesem i nauką, co pozwoli nam na optymalizację myślenia o edukacji – dodaje Marlena Wieteska, CEO LUT.

W dobie wyzwań związanych z rozwijającą się technologią, kształtowaniem się wciąż rynku pracy i zawodów przyszłości, współpraca obu eksperckich organizacji będzie odpowiedzią na wiele niewiadomych w kontekście powszechnej już transformacji cyfrowej. Obserwujemy ciągłą zmianę optyki zarówno pracodawców, jak i menedżerów oraz pracowników. Uporządkowanie myślenia o dotykających nas zmianach, zbadanie kierunków potencjalnego rozwoju, ale też wprowadzenie elementów optymalizacyjnych do postrzegania relacji pomiędzy nauką, edukacją i biznesem, które są celem partnerstwa SODA i LUT, pozwalają spoglądać w nadchodzące miesiące roku 2024 z optymizmem i zaciekawieniem.